21. juuli 2024

2018. aasta keeleteoks tunnistati ÕS 2018

Keeleteoauhinda anti välja tänavu kolmeteistkümnendat korda ja see on osa emakeelepäeva (14. märts) tähistamisest. 2018. aasta keeleteo tiitlile kandideeris 20 keeletegu, nende hulgas oli ulatuslikke konverentse, eesti keelt tunnustavad meediakajastused, Eesti Keele Instituudi keelekillud ETVs ja Äripäeva keelesäutsud.

Üks nominente oli Eesti Vaegkuuljate Liidu konkurss „Selge kõneleja”, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu heale diktsioonile ja selgele hääldusele. Mitu keeleteo kandidaati väärtustasid eesti keele oskust, õpetamist ja õppimist, näiteks Tallinna ja Narva eesti keele majade avamine, Mall Pesti eesti keele õpik „K nagu Kihnu“, Asta Õimu koostatud viiest vihikust sari „Väljendivara“, eesti keelt ja murdeid puudutav Eesti Keele Instituudi ja Emakeele Sihtasutuse koostööna valminud luulevalimik „Keele maitsest“. Nominentide seas oli ka eesti keele õpetamine Abhaasias ja Eestikeelse Hariduse Seltsi kirjutamisvõistlus Soome eesti lastele ning Tuglase seltsi korraldatud eesti keele ja kultuuri suvekursused, mis on tõstnud ja tõstavad eesti keele mainet Soomes. Konkursi kaalukad kandidaadid olid Eesti Maaülikooli enam kui 120 eestikeelset teadusartiklit veebis, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööna arendatav eestikeelse kõne masintõlge, Keeletoimetajate Liidu alustatud vikipeedia keeletoimetamistalgud jt tunnustamist väärivad tegemised.

Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhinna saaja selgub avalikul hääletusel. Seekordse võistluse tulemused kuulutati välja Tartus Miina Härma gümnaasiumis toimunud aktusel –  2018. aasta parimaks keeleteoks tunnistati „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“. Rahvaauhinna pälvisid Harjumaa Rae valla Peetri lasteaed-põhikooli vihikud „Iga päev on seiklus“.

Meenutagem, et esimene õigekeelsussõnaraamat ilmus 1918. aastal. 2018 on ÕSide reas kolmeteistkümnes ja valmis Eesti Keele Instituudis. Maire Raadiku juhitud töörühma kuulusid Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Ülle Viks, Peeter Päll ja Argo Mund. Erakordne on see, et paberraamatuna ÕS ja veebi-ÕS ilmusid ühekorraga.

Sõnaraamatu aspektid

ÕS 2018 on „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013“ uustrükk. On lisatud 2600 uut sõna ning jäetud välja aegunud keelendeid. On täiendatud sõnaseletusi ja täpsustatud märgendeid. On korrastatud ja värskendatud näitestikku, on ajakohastatud ja ühtlustatud soovitusi. Täiendatud on muuttüübistikku, igale tüübile on lisatud andmed tüvemuutuste kohta. Mõnel üksikul juhul on muudetud sõnakuju ja käänamist.

Rahvaauhinna pälvinud vihikud „Iga päev on seiklus“ valmisid Harjumaa Rae valla Peetri lasteaed-põhikooli 4.e klassi õpilaste tegevusel ja õpetaja Helen Pullineni eestvedamisel. Õpilased täitsid juba kolmandat aastat iga päev vihikuid, kuhu nad kirjutasid üles endale tähtsaid sündmusi, õnnestumisi ja ka muresid.

Keeleteo võitmisega käib tegijaile kaasas 10 000 eurot.

 

Reet Vääri,
Eesti Keele Kaitse Ühing