3. juuni 2023

Liiso laulsõ Muuga mõisah päävä vällä!

Tallinna Võru Seltsi Liiso

Egäaastanõ illos seltse keväjäpido alas külh veidü ikudsõ ilmaga, a peo edeneden läts asi parembas. EKSÜ pääliku olli tennü kõrraligu iiltüü peo kõrdaminekis ja kavva toonu esinejid, kinka kullõminõ tõi mõlõmba kõrva päälaelõ kokko; Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi duett Kooli Kristi ja Suitsu Jannega (Rahvalõõts 2019 võitja) olli korgõmb klass.

Vähä tuust, et edimädsen rian istva Liiso näide lugulaulõ üten ümisi-laulsõ, sis “Väiku kängsepä” aigu naksiva ka kängä esihindäst tandsu lüümä. Laekvere Rahvamaja eakate klubi “Meenutus” tandsõ väega ilosahe ja puhtalt näide iäle hüäste sätit tandsõ.Tuu aig om Liisol viil iin!

Kell 13.00 astsõmi sis ta uhkõ, kundsiväärtüisi täüs mõisa lavalõ.Saalil oll armõdu hüä kõla ja arvada tuuperäst jõudsõva kõik mi 6 laulu ilosahe kullõjini, kiä es olõ aplausiga ihnõ. Paistu, et mi laul jõudsõ ka korgõmbide pilvekihte pääle (või-olla läbi saalin olõva Jumalaema kujo), selle et päiv tull vällä ja ilm nakas klaaruma.

Vanemuise Seltsi väega hüä kokkokõlaga miihiansambli WanSel lõpõt “Viimse valsiga” seo vahva kontserdikava.

EKSÜ puult oll egäle pundilõ tenokiri üten tsipakõsõ energiäsüstiga, Muuga MNS aga rõõmust esinejit praktiliisi kingitüisiga.

Kaimi viil är Lindtiatri etendüse “Teofrastus”, pääle midä “lindlimi” bussi, et kodotiil hüämiilt tunda ilosahe lännü pääväst.

Müürsepa Külli
Tallinna Võro Selts

1 thought on “Liiso laulsõ Muuga mõisah päävä vällä!

Comments are closed.