18. juuli 2024

Konkurss ”Põlva kihelkonna kultuurikandja”

Jakob Hurda nimeline Rahvahariduse Selts kuulutab välja koolinoorte koduloo-uurimistööde konkursi “Põlva kihelkonna kultuurikandja”.

Vanuserühmad: 6.-7.klass, 8.-9.klass, gümnaasiumiaste.
Parimatele väärikad auhinnad.
Tööd avaldatakse kogumikuna.

Kuna koolilõpp lähenes suure kiirusega ja uurimistööde tegemiseks aeg nappis, anname tööde esitamiseks ajapikendust kuni 1.oktoobrini. Töid võib esitada ka paberkandjal! e-posti aadressile: tiiaviilu@gmail.com


Mõningaid uurimisteemasid Põlva kihelkonna kultuurikandjatest

Põlva kihelkonnast võrsunud kultuurikandjad – rahvusvahelise, üle-eestilise ja kohaliku tähtsusega. Nende tegevuse mõjust Põlva vaimsele arengule.
Põlva kihelkonna priinimesid ja nende kandjaid.
Jakob Hurda pärandi hoidmine kodukihelkonnas ja Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts tema tegevuse jätkamisel.
Johann Georg Schwarz ja tema kooliraamatud. Kuidas oleks täna nende järgi õppida?
Johannes Käis ja kaasaeg. Tema tallatud rajad pedagoogikas. Kas tema õpetused töökoolist aitaksid tänast koolilõpetajat eluks valmisolekul?
Koolimees Albert Ivask ja tema pildid.
Mitmekülgne kirja- ja kunstimees Jaan Vahtra.
Põlva kooli täiendusklassist ja käsitöö õppimisest vanasti.
Nimed Vabadussõja Põlva ausambalt.
Mis on säilinud Põlva haridusjuhi Paul Lehestiku ideedest ja ettevõtmistest Põlvas?
Põlva muusika- ja koorijuhte läbi aegade ( Regina Sokk, Maret Kolsar, Asta Jääger, Saidi Tammeorg, Ester Liblik jt.)
Põlva tantsuõpetajad ja nende peolavastused ( Tiiu Kiudorv, Maire Pedras, Andre Laine jt.)
Omaaegse Põlva Rahvahariduse Seltsi näiteringi häid tavasid viib edasi Põlva Linna Harrastusteater.
Nendest Põlva kultuurikandjatest pole veel kirjutatud( Ilmar Tagel, Maire Pedras, Helje Põvvat, Külli Ots, Urve Järg jt.)
Põlva kohta kirjutatud raamatud.

Küsimused koostas Milvi Hirvlaane

 

või: https://www.facebook.com/hurdaselts/posts/2261456777451239