4. märts 2024

Rahvustoitude festival Himmastes

Jakob Hurda 28. rahvuskultuuri auhindade üleandmine ja Folkloorikuninga II rahvustoitude festival Himmastes 27. juulil.

Kultuurisündmus avati südapäeval Himmaste külakeskuses, kus anti üle üks Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindadest.

Põlvamaa esindaja  Meelis Kihulane võttis auhinna vastu Põlva abivallavanemalt Janika Usinalt  ja Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esimehelt Sirje Villalt.  Kanepi vallas elav  käsitöömeister Meelis Kihulane  on pühendunud painutatud kerega esemete (sõelad, vakad, karbid) valmistamisele.  Ta avas Himmastes ka oma tööde väljapaneku,  mida saab vaadata  23. septembrini. Vastne laureaat jagas huvilistele selgitusi selle kohta, kuidas tema tööd sünnivad.   (Samal ajal oli keskuses väljas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud suur lapivaip.)

Asjakohase etteaste tegid Põlva Linna Harrastusteatri näitlejad Sirje Villa juhendamisel,  musitseeris Põltsamaa lõõtsamängija Marje Mäekalle.

Kõik osalised paluti ühispildile.

Seejärel suundusid huvilised väikeses rongkäigus Lepa tallu. Jakob Hurda sünnikodu õuel alustas tööd žürii koosseisus Kadri  Karp (Eesti Maaülikooli professor), Merike Puskar (OÜ Saaremaa Delifood kvaliteedi ja tootearenduse juht),  Asta Tagel (käsitööedendaja), Tiia Viilu (Jakob Hurda Seltsi juhatuse liige), Arvo Jää (Savi talu peremees),  Tarmo Tamm (Riigikogu liige) ja  Andres Vijar (Himmaste külavanem). Oma arvamuse lisas ka festivali patroon, eesti toidu propageerija  Ester Tuiksoo.  Võistlusele toodi töid  neljas kategoorias: leib, karask, sõir ja koduvein. Viimase kohta on Jakob Hurt öelnud, et õigesti pruugituna teeb see ainult head. Õige pea avati mekkimistelk kõigile huvilistele. Valida sai lemmiktooteid ja omavahelist arutamist oli kindlasti sama palju kui žüriiliikmetel.

Lisaks telgile oli külalistel  asja huvitavatele näitustele aitades. Eela ja Arvo Jää olid sisustanud talutoa, kus olid väljas suured esemed (nt kangasteljed), aga avastamisrõõmu pakkusid ka väiksemad asjad. Teise aita pani Põlva Käsitööklubi juhataja Mare Põld üles seinapannoo „Põlva kihelkonna muistendid ja legendid“.

Kui rahvaluule- ja muusikateadlane Janika Oras Viljandi pärimusmuusika festivalilt Lepale jõudis, algas taas auhinnatseremoonia. Teise rahvuskultuuri auhinna andsid üle Tarmo Tamm ja Sirje Vill. Kuna Eesti Kirjandusmuuseumis töötav Janika on väsimatu regilaulule innustaja, võttis ta iseenesestmõistetavalt seegi kord lauluviisi üles.

Tseremoonia jätkus toidufestivali parimate tunnustamisega. Kokkuvõtte tegi Ester Tuiksoo, sõna said teisedki  žürii esindajad. Kõigil jätkus võistlejatele tunnustavaid sõnu. Merike Puskar ütles, et kuigi ta töötab toiduainetetööstuses, hindab ta väga kõrgelt kodus valmistatud toitu. Kadri Karp sõnas, et eesti koduveinid muutuvad aasta-aastalt paremaks  ja propageerida tuleb  alkoholi tarbimise kultuuri.

Võitjatele pani auhinnad (mõnusad padjad)  välja Põlva Vallavalitsus, lisaks oli veel palju eriauhindu sponsoritelt.

Koduleiva kategoorias võitis Siivi Paide Põlvast, publiku lemmik oli Aile Mällo Oravalt.

Karaski küpsetajatest tunnistati parimaks Sirje Kukk Varbuselt, publik hindas enim Urve Järgi Põlvast.

Žüriile ja publikule meeldis kõige enam Aile Mällo sõir.

Parima koduveini valmistas Terttu Väntänen Põlvamaa kauaaegsest  sõpruspiirkonnast Kannusest.

Päikeselist päeva  juhtis Ilmar Tagel. Ka Lepa talu õuel rõõmustas kuulajaid Marje  Mäekalle lõõtsamäng.

Rahvuskultuuri auhinda  rahastavad Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp ja rahvakultuuri sihtkapital. Üritust toetas  Põlva Vallavalitsus.

Väga suur tänu  kõigile korraldajatele, abilistele ja toetajatele!

Jakob Hurda Selts

Mati Määritsa galerii leiab siit:
https://lounapostimees.postimees.ee/6739879/hurda-preemiad-leidsid-omaniku?gallery=278083&image=12413004