21. juuli 2024

Eesti Tare

22. septembril peeti Krimmis Kransodarka külas Eesti kultuuripäeva. Ürituse raames asetati lilli hukkunud ja represseeritud eestlaste mälestuskivile ja peeti minutiline leinaseisak. Ürituse pidulikum osa seisnes vastremonditud Eesti Tare taasavamises.

Avakõned pidasid Krimmi Eesti Seltsi juhataja Olga Skriptsenko-Salman, Aleksandrovka külavanem Tatjana Tatarenko, Aleksandrovka kooli direktor Natalja Barinova, Eesti Tare juhataja Rita Kadilkina-Kuusk, kohalikud külaelanikud jt.
Värskelt remonditud majas viisid ekskursiooni läbi Irina Petrutšek ja Krimmi etnograafiamuuseumi teaduslik töötaja Alla Vivtonenko.

Muuseumi remonditöödes osalesid aktiivselt Sevastoopoli eestlased Erich Kalling, Aleksandr Laan ja perekond Kadilkin.

Krimmi eestlased on tänulikud eestimaalastele, kes panid kokku vahendid maja remondiks. Eriline tänu kuulub Jaak Madisonile, kes selle kampaania algatas. Samuti täname südamest Tartu ettevõtjat Madis Soodlat ja Külli Kella. Meedias teavitasid töödest Jaanus Piirsalu ja Aare Hindremäe ning Eesti Kultuuriseltside Ühendus.

Tööde käigus tehti katuse kapitaalremont, pisiremont hoones sees ja fassaadil.  Eesti Tares eksponeeritakse eestlastest väljarändjate mööblit, tööriistu, tekstiile, õmblusmasinat, rahvariideid, fotosid ning Krimmi eestlaste teemalisi raamatuid (enamuses Leonhard Salmani koostatud). Majas on veel fotoalbumid, ajakirjad, ajaleht Krimmi Eestlased jm materjalid.

Eesti kultuuripäev jätkus Krasnodarka klubis kontserdiga, kus osalesid eesti juurtega külaelanikud ja Krimmi ülikooli üliõpilased. Tantsiti eesti tantse ja lauldi eesti laule, Krasnodarka küla koolilapsed lugesid eestikeelseid luuletusi.

Üritusest võtsid osa eestlaste järeltulijad üle kogu poolsaare. Õnnesoovid kohalikele eestlastele edastasid ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevjuht Liina Miks ja Krimmi rahvuste maja direktor Larissa Sokirskaja. Kingitusi tulid üle andma ka teiste rahvusseltside esindajad: mordvalased, marid ja komid.

Pidulikku sündmust kajastas Vene telekanal ROSSIA 1, saatelõik lisatud.

Krimmi Eestlaste Selts
Olga Skriptsenko-Salman

Viide kohalikus ajakirjanduses: http://www.finnougoria.ru/news/59091/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y