21. juuli 2024

Eesti keele nädalast ja eesti keelest Siberis

Septembri lõpus võtsid Krasnojarski ja Omski oblasti kogukonnad aktiivselt osa üleilmsest eesti keele nädalast.

Krasnojarskis toimus 29. septembril keelekohvik. Õppematerjalidena kasutati Eesti Instituudi poolt koostatud keeleõppe postkaarte. Toimus vestlusring ning teejoomine. Vaadati keeleteemalisi videofilme, õpiti eestikeelseid laule. Krasnojarski selts tänab külalisi Marika Alaveri ning Triin Kerget, kes tutvustasid oma projekti SLED.

Järgmine tund toimub 6. oktoobril kell 14.00 Krasnojarski krai riiklikus teadusraamatukogus.


Üleilmsest eesti keele nädalast võtsid osa nii Omski linnas kui ka oblastis asuvad kogukonnad. Keelenädala raames külastati Rõžkovo küla. Selles eesti-ingeri-läti külas räägitakse eesti keeles juba üle 200 aasta! Külaskäigu eesmärgiks oli suhtlus kohalike eestlastega ning nende motiveerimine oma emakeelt ikka alles hoidma.

Omski linnas korraldati keelealane loeng. Üritus viidi läbi Omski kaubanduskeskuses “MEGA”.  Asukoht valiti selle järgi, et püüda poe külastajaid, Omski tavalisi linnaelanikke, kes eesti keelest mitte midagi ei tea. Õnnestus saavutada mitmete noorte tähelepanu.

Lisaks eelnevale kognes keelenädala raames juba varasemast tuttav eestikeele huviliste ring.

Tara linna kultuurimajas viidi läbi eesti keele tund kooli õpilastele. Õpetati lihtsaid sõnu, fraase, numbreid  ühest kümneni. Tänusõnad Klara Reiderile ning Lidia Blumile.

Video kultuurimaja tunnist

Laiem galerii: https://www.facebook.com/pg/Omski-oblasti-eestlased-116167233098653/photos/?tab=album&album_id=127856718596371

ning https://www.facebook.com/pg/Omski-oblasti-eestlased-116167233098653/photos/?tab=album&album_id=127225518659491

Ivan Ubaleht