25. juuli 2024

Omskis õpiti uusi eestikeelseid sõnu

3. novembril kogunesid taas eesti keele ja kultuurihuvilised Omski Linnaraamatukokku.

Seekordne keeleõpe on jätk varasematele kokkusaamistele.

Sellel korral võeti vaatluse alla omadussõnad, mineviku erinevad vormid. Omaette keeruline sõna eesti keeles on sõna “olema”. Õpiti alaleütlevat ning kaasaütlevat käänet ning isikulisi asesõnu. Kontrolliti eelmisel korral kodutööks jäetud ülesandeid ja anti uusi.

Täiesti uuena oli esimest korda kavas eestikeelse laulu õppimine. Selleks valiti “Mu isamaa armas”. Laulusõnad kuvati tahvlile. Need tõlgiti õpilastele ära ja laul õpiti selgeks.

Kuna seekord võttis tunnist osa ka Lileika küla esindaja, siis omaette arutlusteema oli seal külas räägitav murre, mis algselt pärineb Võrumaalt.

Tunnis toimunust saab ülevaate siit:

https://www.youtube.com/watch?v=EnElX4n2o6s

Kursused toimusid ka 17. novembril.

Videolink siin: 

Ivan Ubaleht
Omsk