18. juuli 2024

Pääliina võrokõisi külälises oll` Otsa Aavo

Aavo Ots oma õpilastega. Klaveril tütar Mai

Ku naksimi edimädsel joulukuu pääväl kotost Talina Võro Seldsi suurkogolõ minemä, oll` külh tunnõ, et täämbä om vanajummal võrokõnõ. Tä oll`maaha laotanu ilosa valgõ lumõvaiba ja säädnü asà nii, et võrokõisi kokkosaaminõ ja edimäne advent olli ütel pääväl.

Pääle tuu om seldsi 2 liigõt -Laanpere Helga ja Tiku Ants “joululatsõ`” – mõlõmba sündünü tõõsõl joulupühäl. Tuuperäst sis saigi alostusõs näil katõl lastu advendiküünäl palama panda!

Sis laulimi` Nopri Tea klavõrimängo saatõl uma 2 traditsioonilist laulu (“Kuis olõt illos` Võromaa” ja “Mu latsõpõlvõ Võromaa”) ütitselt är ja kutsõmigi uma kuulsa külälise rahva ette.

Trompedimängjä, dirigent, EMTA oppaja,dotsent,koorijuht,muusigastuudio umanik ja juht, aasta esä- vot niipallo tiitlit om mehel, kelle nimi om Aavo Ots. Es tulõ tä ütsindä – viis “jüngrit” olliva kah üten. Neli nuurmiist, sirgõ ku orelivile` ja üts neio Mai, Aavo peris uma tütär.

Ku trompedipoisi` puhkma naksi` ja Mai näid klavõril saatsõ, sai Sakala maja lagi peris mitu pügälät korgõmbas nõstõt. Nii pallo nuurt ja hüvvä energiat vast olõki-õi mi rahva iin viil olnu. Taad om mi iän inemiisilõ väega vaia.

Aavo kõnõl põhilidselt puhkpillest, vaskpillipäivist, ummist oppajist ja et “puhkpillimäng piät illus olõma”. Täl oll` üten ka raamatit ja aoleheartiklit, midä rahva sekkä lasksõ kaemisõs. Kuna neli nuurmiist pidivä EMTA majja kellä päält haròtama minemä, saiva nä uma kingitusõ varrampa kätte. Aavo ja Mai saiva aigu tsipakõnõ juttu aia ka mi kohvilavvan pääle esinemist.

Mai märgot eski plaani mii joulupeolõ tulla 12.01.20. Elämi-näemi, kas vanajummal ka sis võrokõnõ om!

Müürsepä Külli

Kaanefotol: Aavo Ots oma õpilastega. Klaveril tütar Mai