16. juuli 2024

23. jaanuaril said Rakveres Juhan Kunderi Seltsi ruumides kokku EKSÜ meeskond ja Virumaa liikmesseltsid.

EKSÜ juhatus on alates sügisest korraldanud piirkondlikke ümarlaudu koos Eestis tegutsevate liikmesseltsidega. Kohtumiste eesmärgiks on see, et piirkonna seltsid saaksid kokku ja EKSÜ juhatus ning tema liikmesseltsid saaksid omavahel mõtteid vahetada.

Kohtumine algas Rakveres juunis toimuvate kultuuripäevade tutvustamisega. Rakvere linnavalitsus kutsub kõiki kultuurikollektiive päevadest tasuta osa võtma. On võimalik osaleda kohvikute päeval või laulda linna erinevatel välilavadel. Kohtumisel jäi kokkulepe, et täpsem info saadetakse seltsidele edaspidi.

Seejärel sai sõna Narva Eesti Seltsi juhatuse esimees Ants Liimets. Selts on väike, aga toimekas. Lähiajal ilmub NESi eestvedamisel ka sõjaajalugu käsitlev raamat. NESi juures tegutseb jätkuvalt tantsuansambel Värtnad.

Juhan Kunderi Seltsi juhatuse esimees Maia Simkin rääkis Kunderi seltsi suurimast murest – seltsimaja remondist. Sellel aastal on võimalik saada majale remondiraha, kuid hetkel on teadmata, kuidas katta omaosalus. Arvame, et EKSÜ ja heade inimeste abiga suudame abiks olla. Kunderi seltsil on kavas varsti välja kuulutada omaloomingu võistlus ja Virumaa vaimsuse auhind.

Viru-Nigula Hariduse Seltsi esindajad olid kohal lausa kolmekesi. Ene Ehrenpreis rääkis oma seltsi mitmekülgsest tegevusest. Selts lööb aktiivselt kaasa kohalikus muuseumitöös. Kahjuks on infovahetus seni olnud kasin, kohtumise tulemusel loodame palju viljakamat koostööd.

Narva-Jõesuu eestlaste seltsi Kalju esindaja Tiiu Toomi sõnul on Narva Eesti Selts ja Narva-Jõesuu Selts on liitumas, sest ajavad kõiki asju ühiselt.

Muuga Maanaiste Selts EHA esindaja Ilma Lausvee andis samuti ülevaate oma seltsi kodupaika tutvustavast tegevusest.

EKSÜ tegevjuht Liina Miks kõneles ühenduse selle aasta olulisematest sündmustest. Arutelu jätkub juba märtsis toimuval üldkoosolekul.

Liina Miks
EKSÜ tegevjuht