15. aug. 2022

Mulkide Selts hakkab välja andma Adamsoni nimelist loomestipendiumi

Aprillist kuni 1. septembrini 2021. toimub Hendrik Adamsoni murdeluulekonkurss eesmärgiga elustada  murdeluulet  ning tunnustada ja tutvustada üldsusele murdeluule autoreid, kelle looming on kaasa aidanud murde hoidmisele elusana, murdeluule loomisele ja levitamisel.

1994. a., s.o. 27. aastat tagasi, alustas toonane Tarvastu vald kirjanik Nikolai Baturini eestvedamisel Helme kihelkonnast pärit murdekeelse luuletaja Hendrik Adamsoni auks ja murdeluule elustamiseks murdeluule  konkursi korraldamist. Esimene preemia anti välja  1994. aastal Mats Traadile.

Et   2021. aastal möödub Hendrik Adamsoni sünnist 130 aastat ja murdeluule konkursi algataja, meie hulgast lahkunud Nikolai Baturini sünnist 85 aastat, siis alustab Mulkide Selts koos selleaastase konkursi korraldusega Adamsoni nimelise loomestipendiumi väljaandmist.

Konkursil eraldatakse kuni kaks loomestipendiumi, parimale noorele, kuni 19-aastasele autorile,  ja parimale täiskasvanud autorile. 2021. aastal on loomestipendiumide suurus 400 eurot.

Murdeluulekonkurss kestab aprillist kuni 1. septembrini. Konkursil osalemiseks peab autor saatma viis oma lemmikmurdes kirjutatud luuletust, mida hinnatakse tervikuna.

Konkursi kohta info ja konkursi statuut on  www.mulkideselts.org veebilehel.

Kirjanike Hendrik Adamsoni ja Nikolai Baturini  austamissündmus  ja  loomestipendiumide väljaandmine ning autorite tunnustamine on 9. oktoobril Kärstna mõisas

Ene Saar
Mulkide Seltsi vanem