25. juuli 2024

Lõppes mulkide murdeluule võistlus

Mulgi luuleteje Hendrik Adamsoni 130. sündimise aastapäeva tähistedi Mulkide Seltsi eestvõtmisel 9. viinakuu päeval tema kalmu pääl Elme kalmistun ja murdeluulevõisteluse lõpetemisege Kärstna mõisan.

27 aasta iist algatedu Hendrik Adamsoni murdeluule võistelusele kirjutedi luulet 13 autori puult.

Indajede puult kõnel Kärstna mõisan toimunu Adsmsoni meenutuse päeval kirjandustäädlane Velskri Mart, kes kitt kikki autorid sisukate ja omanäoliste värsse iist.

Luulevõisteluse võit kadrina murden kirjutanu autor Maryliis Teinfeldt-Grins. Parembides värsses peeti indajede puult viil Tartus Eesti Rahva Muuseumin muuseumiõpetajana töötavet Lillaku Antit ja Kärstna kohalikku Saaremaa juurdege värsisäädjet Perve Maiet

Võistlusele esitatu olli viis salmikest. Autori meelest saap neid nii esite kui ka lugede tervikuna. Küll aga om üte rea,mis om talle kallis saanu: „minu inges/ eunappuu all/ käsitse leigatud nõgessed.”

—————————————————————————————————–

Võitje autorist lähembelt : Autor om tekstiilikunstnik ja luuleteje, kes õpib Eesti Kunstiakadeemia Kaasaaegse kunsti õppekava magistrantuuris. Tema loomingut on avaldetu teiste sihen noore kirjanduse aakirjan Värske Rõhk ja Loomingun. Kirjutep enamasti kadrina murden, kuna om Kadrina vallast perit. Tegeleb murde kirjapanekuga, mida kasutab oma luulen. Luuleteje kunstniku- ja värsse teema om külamaastik ja mälu. Kadrina murrak kuulub Põhja-Eesti murrete manu ja kuna eesti kirjakiil põhineb Põhja-Eesti murretel, siis erinevus ei ole nõnda silma- ja kõrvatorkav. 

2021. aastest alaten om võisteluse võitjedel saia 2 stipendiumi, 2 kõrda 400 eurot, üits võitjale ja tõine nuurele luuletejele . Kahjus sel võistelusel nuuri autorid es ole ja nuure reemia jäi välla andmede. Oodame, et järgmisele võistelusele 2023. aastel kirjuteve murdekiilen omi värse ka nuure.

Võisteluse korraldust toetive Eesti Rahvakultuuri Keskus, Viljandi ja Mulgi Vallavalitsus.

Ene Saar, Mulkide Seltsi vanem

Kaanefoto: Maryliis Teinfeldt, foto Francesco Rosso

 

 

 

 

 

1 thought on “Lõppes mulkide murdeluule võistlus

Comments are closed.