19. juuni 2024

Kallid Eesti inimesed üle ilma!

Käes on taas meie oodatuim pidupäev, vaba Eesti tähistamise päev. Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähistame aga ajal, mil poliitiline olukord maailmas ja Euroopas on pingeline ja ärev.

Samas võime siiski üsna kindlameelselt tulevikku vaadata. Eesti on alates iseseisvuse taastamisest rajanud oma inimeste jaoks vaba, demokraatlikku, avatud ja jõukat riiki, mis on ise usaldusväärne ja mis usaldab oma liitlasi. Just praegused keerulised ajad on andnud meile kinnitust, et Euroopa Liit ja NATO püsivad ühtsed ning Eesti on selle ühtse pere enesekindel liige, kellega arvestatakse ja kellesse usutakse. Selles ühtsuses seisneb meie tugevus. Eesti head mainet olete rohujuuretasandil aidanud kujundada ja kaitsta ka teie, elades välismaal ja kandes Eestit mõtetes ja südames – suur tänu teile!

Pidupäeva eel mõtleme sellele, mis meid sügavamalt seob, mida peaksime eriti hoidma ja kaitsma. Kohe meenub eesti keel ja eesti kultuur; pole ju asjata eesti kirjanduse ameeriklasest tõlkija Adam Cullen öelnud, et eesti keel on tema jaoks haldjate keel. Mõne nädala pärast tähistame emakeelepäeva ja kutsun teidki virtuaalkanalites jälgima sel päeval Eestis toimuvat. Emakeelepäev on hea ajend välismaalgi kokku tulla, olgu siis proovimaks oma keeleoskust raadioetteütlust kirjutades või teada Eesti riigis töötame päev päeva järel selleks, et Eesti inimestel üle ilma oleks hõlpsam Eestiga suhelda ja sidet hoida. Meie eesliin siin on saatkonnad ja konsulaadid, aga ka aukonsulid, kes lahendavad inimeste praktilisi küsimusi. Täiendame pakutavaid teenuseid järjepidevalt: alates aastavahetusest on ID-kaardi saajal võimalik saada saatkonnast kaasa ka kaardilugeja, aasta lõpuks aga loodame käivitada kaua oodatud võimaluse saada Eesti pass kätte posti teel. Seda kõike ikka selleks, et ka välismaal elav eestlane tunneb: Eesti riik on minu riik ning ta hoolib minust ja mu perest.

Soovin kõigile kaunist ja rõõmurohket vabariigi aastapäeva!

EV välisminister Eva-Maria Liimets