22. juuli 2024

Petseris lõppes seto kultuuri nädal

Petseri linnas toimus 5.-10. detsembrini seto kultuuri nädal. Korraldajad on Seto Laste Etnograafiline Ansambel “Tsirgukõsõ”, Petserimaa Keelegümnaasium ja Seto Etnokultuuri Selts.

Seto kultuurinädala raames toimus üle 10 ürituse, sh näitused, loengud, esitlused, meistriklassid, tutvustused, viktoriinid ja kontserdid. Kokku sai üritustest osa üle 500 inimese. Kõik üritused olid suunatud seto rahva kultuuri hoidmisele ja arendamisele.

Projekti partnerid olid Petseri raamatukogu, Petseri  kultuurikeskus, Irboska muuseum, Pihkva muuseum-kaitseala, Petseri linna ajaloomuuseum ja kohalik ajaleht “Petseri Pravda”, Vene lauluansambel “Bogatki”, seto pereansambel “Kaarahelbe”

 

Jelena Variksoo
Petseri