10. juuni 2023

Mulgimaa inimesed ja raamatid

Mulkide Selts om iki tähtsas pidanu oma kiilt, kultuuri , inimesi  ja raamatid Mulgimaast.
Jagame neid täädmisi ka tõistele kultuuriruppele.

Mulgi keele tunni om eri kogukondin  japüüle nende  osaleme seltsi  inimestega ka mulgi keele tunden, mida riigi rahastamise toel viive läbi Mulgimaaal mede oma ää keeleõpeteje Laande Alli ja Ilvese Kristi.
Tolle aasta kursuse viimasel istmisel õpsime päärütti õigeste sidume ja teime  mulgi mustritega poekoti endale. Seltsi vanembe Saare Ene poekott sai sihuke.

 

Lehekuul ollive veel mitu suurt sündmust.

 Mede ää Raua Anu tähist 80. sündimimise päeva.
Saime õnnitlemise man ta pildi pääle Mulkide Seltsi puult õnnitleman käinu Viländi kogukonna mulke  Saare Ene ja Weidebaumi Leili vahele.
Mulkide Selts Anu Rauda õnnitlemas

Rükist tuli välla kaits ääd raamatut.

Raua Anu raamatun Hea karjane om kolmkümmend juttu loomadest ja lindudest, mille om Anu kirja pannu 2022. ja 2023. aastal.

 

Olvese Kristi raamatun Minu Mulgimaa kõneleb autor Mulgimaast ja sellest, miks ta seda maad armastab.

 

 

 

 

 

Ees om tulemen suur Mulkide Seltsi rahva kokkusaamine suiste püha lauba, 27. lehekuu päeval. Sel kõrral võõrusteve mulke Tartu mulgi Alatskivi kandin.

 

Saare Ene
Mulkide Seltsi vanemb