25. juuli 2024

EKSÜl on uus liikmesselts

Taaskord on meie read tihenenud. Meiega on liitunud Eesti Huumorimuuseum MTÜ e nn “Huumori selts”.

Tere tulemast!

Eesti Huumorimuuseum MTÜ on asutatud 01.04.2016 a-l MTÜ Eesti Huumoriliit ja MTÜ Purculi poolt. Muuseum on keskendunud eesti huumorikultuuri kogumisele ja selle tutvustamisele.

Eesti Huumorimuuseumi tegevuseks on huumoriga seotud asjade kogumine, säilitamine ja eksponeerimine, huumoriõhtute, karikatuuri ja sarži töötubade korraldamine ning kõik muu, mis mahub mõiste huumor alla. Muuseumi huvisfääris on kõik, mis on seotud huumoriga, eeskätt eesti huumorikultuuriga. Eesti Huumorimuuseumis on hetkel üleval karikatuurinäitus „Nii see algas!”, kus eksponeeritakse Urmas Nemvaltsi ja Priit Koppeli karikatuure. Lisaks on üleval püsinäitus erinevatest šaržidest, karikatuuridest ja muudest huumoriga seotud objektidest.

Sellega kaasnevad loengud, ekskursioonid, esinemised, töötoad jne. Koostöös Eesti Huumoriliiduga on läbi viidud rahvusvahelisi karikatuurivõistlusi, karikatuurinäituseid, seminare. Koostööd tehakse erinevate organisatsioonidega nagu Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Rahvamuuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, erinevad raamatukogud, muuseumid jt. Äsja toimus rahvusvaheline huumorialane konverents koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga. Koostöös kirjastusega OÜ Vebelex (www.odavraamat.ee / Raamat Postkaardi Hinnaga) ja Eesti Huumoriliit on välja antud 18 raamatut, varasemalt 2011-2017 huumoriajakirja Pilkaja.

Huumori Seltsi esindab Andrus Tamm (pildil)