22. juuni 2024

Mulkide traditsiooniline kohtumine toimus seekord Alatskivil

Mulkidel on juba aastakümnete pikkune traditsioon saada suvistepühade laupäeval kusagil Eestimaa ilusas paigas kokku.

Sellel kevadel otsustas Mulkide Tartu kogukond korraldada ühise väljasõidu Alatskivi maile. Eesmärgiga saada tuttavamaks Juhan Liivi, Alatskivi lossi ning Sibulateega.

Juhan Liivi muuseumisse sõitis kokku u 60 mulki üle Eesti.  Mulke Vanem Kalle Vister pidas tervituskõne. Ene Saar Mulkide Seltsi vanem rõhutas, et järgmisel korral peab iga kokkutulekule tulev mulk ühe noore kaasa tooma.

Kultuuriseltside poolt andis tervituse edasi ka EKSÜ tegevjuht Liina Miks.

Väga paljud mulkidest viibisid Peipsimaal ja Sibulateel esimest korda või vähemalt ei olnud väga ammu seda kanti külastanud.

Pärast Liivi Muuseumiga tutvumist, Alatskivi lossi loo teadasaamist ning sõitmist mööda Sibulateed toimus lõpusimman uuesti Liivi muuseumi õuel.

Mulgi kogukonnad korraldavd kevadpidu kordamööda. Järgmine kevadkohtumine leiab aset Viljandimaal.

Sibulateel seikles koos mulkidega
Liina Miks

Veel galerii: http://torvapildid.weebly.com/27052023-kokkutulek-tartumaal.html