20. juuni 2024

EKSÜl on jälle uus liikmesselts

Meile esitas liitumistaotluse Sillamäe Eesti Selts, mille EKSÜ juhatus rahuldas.

Sillamäe Eesti Selts on asutatud juunis 2003. Seega täitus seltsil sellel aastal 20 tegutsemisaastat.

Pikka iga ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt!

Seltsi asukohaks on Sillamäe linn. Seltsi tegevuse eesmärk on heategevuslikult ja avalikes huvides ühendada Sillamäe eestlasi ja eesti kultuurist huvitatud isikuid, luua oma liikmetele võimalused isiksuse arenguks ning eesti kultuuri ja eesti keelega tegelemiseks, toetada ja arendada eestlust, eesti kultuuri ja eestikeelse hariduse andmist Sillamäel.

Oma tegutsemise kahekümnendi jooksul on seltsil olnud mitmeid algatusi ja projekte.

Oma tegemistest kirjutab nii: Sillamäe kroonika

 

Siin linna 60.juubelil kui kutsusime üles linnarahvast riietuma 1957.a stiilis, siis sai linn oma õigused. Näide meie liikmetest Sirle Kupts ja Eevi Paasmäe

1 thought on “EKSÜl on jälle uus liikmesselts

Comments are closed.