18. juuli 2024

Peterburi Jaani kirikus käivitusid taas keeletunnid

17. septembril toimusid esimesed eesti keele tunnid laste ja noorte gruppides Peterburi Jaani Kirikus. Koolivaheajal puhkasid lapsed hästi ja nüüd on valmis uute jõududega ja uue hooga eesti keelt edasi õppima. Laste grupis on nüüd 5 last ning tunnid toimuvad pühapäeviti Jaani Kiriku ruumides. Noorte grupiga oli otsustatud kohtuda samuti pühapäeviti, aga see on online tund Skype‘is. Selles rühmas on kokku 4 inimest. 

Esimestes tundides kordasime rohkem eelmise õppeaasta materjali. Nagu teada, kordamine on tarkuse ema. Meenutasime grammatikat, sõnu. Lastega käib töö rohkem mängulises vormis: joonistame, meisterdame, kleepime, laulame, loeme raamatuid. Gruppide vanus on üsna erinev, kuid ühineb meid kõik soov eesti keel selgeks saada!

Õpetaja – Alexandra Khmarskaya