25. juuli 2024

Uma miis Havannan!

Nigu meil Tallina võrokõisi seldsil kombõs , tulõmi süküshuuao alostusõs kokko rehekuu edimädsel pühäpääväl. Sjookõrd sis 1.10 kell 14.00 Sakala 14 majan. Saal oll rahvast nii puupistü täüs, et toolõst jäi puudu ja mõni pidi aknõlavva pääl istõt võtma. Alostusõs kõnõl Matvere Tiit timahavatsõst Kaika suvõülikoolist. Sis sai sõnna pääesineja.

Tavaperätselt olõmi kutsnu küllä põnõvit ja tuntu-tiidä inemiiisi, kel köüdüs Võrumaaga.

Sjookõrd olõ-õs vaia kavvõndalt otsi – mi uma seldsi liigõ, Tootseni Toivo oll valmis saanu vahtsõ raamadu ja nii ollgi meil „uma miis Havannast“ käüssest võtta.

Toivo parhillanõ elokotus om külh Rõugõn (välisvõrukõsõst om jälki põlisvõrukõnõ saanu!), a et täl oll  28.09 asja ERR uudistõmajja uma raamadu kaejadsilõ ja tsõõrigu hällüpäävä tähistämisõlõ oll tä nõun viil paaris pääväs liina jäämä.

Tuntu raadiomiis, kiränik ja aokiränik , pääliina volikogu asõesimiis, Riigikogo miis ja muido hüä süämega miis tull uma trükülämmä raamaduga „Vene ajal võrsunu“. Taa om timä eluluu triloogia tõõnõ raamat. Edimäne oll “Saksa ajal sündinud“ ja kolmas tulõ päälkiräga „Eesti ajal edenenud“.

Toivo esi ütles, et om eluaig “lõuguga leibä tiinnu“, tuuperäst oll raamadu esitlust hüä kullõlda ja sai pallo huvitavat täst hindäst teedä.

Tenotähes  sai tälle kingitüs linarõivast kott Vahtsõliina kihlkunna triiburõiva kaunistusõga, et täl olõs, kohe kolmandat raamatut sisse panda. Kotin oll ka 2 lipsu (näist üts kikilips) Rõugõ kihlkunna triiburõivast, mille tekse juhatusõ liigõ Metsalligu Eva. Viil löüdü sääl võrukeelinõ pikä lipsu  köütmise oppus, mis sai kokko pantus võru keele kohvitarõn Orioni Jana iistvidämisõl.

Pikk lips miildü Toivolõ nii väega, et nakas kõrraga kaala pandma. Vinne aigu võrsunu mehenä oll täl lipsusõlmõ tegemine nii selge, et Müürsepä Külli es jõvva oppusõsõnnu ettelugõmist viil lõpõta, kui Toivol jo lips kaalan oll! Tuu oskusõ iist sai tä viil preemiäs ilosa roosi!

Kuna suurkogu päiv trehväs olõma ka rahvusvahõlinõ muusigapäiv, sis pallsimi Aija Jaanil mõni illos lugu klaveril mängi.Toda timä ka suurõperälidselt tegi.

Sis minti ütitselt ja  hüätujolidselt kohvilauda.

 

Müürsepa Külli