22. juuli 2024

Karjala keele päev: muusika, keele meloodia, rahvapillide võlu

Karjala keele päeva tähistamine Petroskois on muutunud juba traditsiooniks. Igal aastal toimub see uues kohas ja uue programmiga. Seekord toimus see mitte kohvikus ega etnokultuurikeskuses, vaid tänavu 30. juubelit tähistanud Petroskoi Riikliku Konservatooriumi soome-ugri rahvaste muusika osakonnas.

Siinne pidu on sümboolne, sest see osakond on üks väheseid kohti Karjala pealinnas, kus saab kuulda karjala keelt ja karjala rahvaviise. Peo ajal kuulsid külalised Svetlana Nikolajevalt ja Igor Solovjovilt lugu sellest, mida õpilased õpivad, milliseid uuringuid teevad, milliseid instrumente mängivad. Pärast seda toimus kontsert, kus õpilased ja õpetaja demonstreerisid oma oskust mängida rahvamuusika instrumente – kantelet, jouhikkot ja talharpat, aga ka erinevaid karjapasunaid, sarvi ja flööte, millest igaühel on oma unikaalne karjala nimi – torva, pilli jne. Külalised kuulsid karjala ruune, laule ja joogasid õpilaste esituses. Ja kontserdi lõpus toimus karjala tantsumängus.

Peo ajal toimus telekonverents Helsingis tähtpäeva tähistavate karjalaste esindajatega. Miikul Pahhomov ja Viola Pekkanen lugesid karjalakeelseid luuletusi ja õnnitlesid kõiki kohaletulnuid karjala keele päeva puhul ning Petroskoi pidupäeval osalejad vastasid oma õnnitlustega.

Ja loomulikult toimus Konservatooriumi pidustusel traditsiooniline Karjala teeõhtu koos maitsvate karjala ja  marjapirukatega. Ja tee kõrvale rääkisid osalejad – soome-ugri rahvaste muusikaosakonna külalised ja omanikud karjala keelest ja karjala folkloorist ning osakonna suhtlusest teadlaste ja keeleaktivistidega.

Karjalaste IX kongressi volinike nõukogu esimees Raisa Samodajeva tänas vastuvõtvat osapoolt ning õnnitles ka kõiki kohaletulnuid karjala keele päeva puhul. Pidupäeva külaliste seas olid erinevate rahvuslike organisatsioonide liikmed – eestlased, poolakad, kreeklased, vepslased, ludid, aserbaidžaanlased. Tänusõnad ja õnnitlused kõlasid kõigis neis keeltes, aga ka erinevates karjala keele murretes.

Täname Svetlanat ja Igorit, samuti kõiki osakonna õpilasi ja õppejõude imelise vastuvõtu ja imelise kontserdi eest! Ja ka kõigile pidupäeva korraldajatele ja külalistele mõnusa tee ja vestluse eest, tähelepanu eest karjala keelele ja kultuurile!

Karjala keele päeva tähistamist jätkatakse kindlasti. See aitab kaasa uute kontaktide loomisele ja koostööle kõigi karjala keele ja kultuuri arendamisel, iidsete karjala traditsioonide säilitamisele huvitatud organisatsioonide ja aktivistide vahel.

Tervitused anti edasi ka Karjala eestlaste nimel.

Jelena Rjabikova
ürituse korraldaja