17. juuli 2024

EKSÜ kultuuririkkus Heimtalis

Aastal 2024 tähistame Eesti kultuurilist mitmekesisust – meie kogukondade ja seltside omapärad loovad meie, EKSÜ kultuuririkkuse.

Meie Kultuuriseltside selle aasta esimene kohtumine toimus põnevas kohas – Heimtali muuseumis Viljandimaal, kus elab ja toimetab eesti kunstimaailma üks omanäolisemaid ja mitmekülgsemaid loojaid Anu Raud.

Rahvast tuli kokku Virust ja Pärnust, Tallinnast ning Tartust. Mitmest seltsist tuldi mitmekesi, oli ka esmakülalisi.

Me kohtumist alustasid südamlike ja humoorikate kodulugudega Hiiumaa Suuremõisast pärit Margus Tabor ja Rakvere juurtega Garmen Tabor. Täna on nad oma ühise kodu sisse seadnud Viljandis. Taborite esinemine oli inspireeriv. Nende jutu järel said mitmed meie seltside esindajad rääkida oma seltsi tegemistest. Ants Taul Allika Küla Seltsist oli võtnud kaasa pilli kui oma põhilise eestkõneleja. Külli Kell andis fotode kaudu ülevaate Rõka Külaseltsi elust, Viru-Nigula Hariduse Seltsi esindaja Ene Ehrenpreis tutvustas osalejatele seltsi poolt ellu kutsutud menukat suvelavastust “Otto”, mida vaatajate soovil selgi suvel näha saame.

Aeg kulges nii kiiresti, et Tallinna Võru Seltsi jaoks jäi jutustamise aeg lühikeseks ja nende peaminister saatis spetsiaalselt selleks päevaks valmiskirjutatud kõne pärast sündmust eraldi. Avaldame selle järgmise loona. Võrokeste Seltsi “teatritsõõri” oodatakse juulis Võrru Kreutzwaldi majamuuseumisse mängima võrokeelset etendust “Kalevipoig”.

Metsarõõmu kohvik oli valmis pannud lõuna, mulgipudru ja kama.

Pärast kosutavat kehakinnitust rääkis Anu Raud rahvakultuuri püsima jäämisest, selle võimalikust tõlgendamisest ja ülekandmisest tänapäeva. Jutuks tuli ka käelise tegevuse tähtsus ning traditsioonide tundmise olulisus praktilises elus. Kas meil on valmisolek ja oskusi hakkama saada ka siis, kui kaob elekter? Põgus tutvus muuseumis eksponeeritud pärandvaraga innustab külastama muuseumis peagi avatavat uut näitust “Pesu”.

Päeva lõpus toimunud  EKSÜ üldkoosolek ei piirdunud esitatud dokumentide kinnitamisega nagu tavapäraselt, vaid esitati uusi mõtteid ühenduse seltsitegevuse elavdamiseks. Pakuti välja paar uut teemat — kunstiloomingu kogumine järgmise aasta kalendriks ning Eesti seltside pika perioodi üldpildi ja suurkaardi 1850-2024 koostamine.

EKSÜ tegevjuht ning juhatus