25. juuli 2024

18. mail 2024 tähistas Mulkide Selts on 90. sünnipäeva. Mulgimaale kogunes sel puhul üle 100 mulgi üle-Eesti. Tuldi Tallinnast, Pärnust, Tartust ning loomulikult ka Viljandimaalt.

Eimtalin muuseumi man

Raua Anu mõtisklemine “Juurte man olemise suur mõte”

Muuseumin näitus “Päälaest jalatalduni –pääkatte”

Ommukukohvi ja suupiste

Mulgi tammemõtsan Metsakülas  sildi panek Oleg Grossi ja Jaanika Toome tammepuudele

Pidulik tähistemine Õisu mõisan

Mõisast – Valdur Mets

Pidulik konssert (esineve Mulgi segaäkuur, Talna mulke tantsurühm  ja Pärna talu lõõtsamehe)

Tänamise ja tervituse

Mulgipärane kehakinnitus

Simman  lõõtsameeste pillilugude saatel.


Mulkide Selts (MS) asutati Tallinnas 5.05.1934.a. Ohvitseride Keskkogu ruumen. Osavõtijed olli üle 400 inimese, nende sehen riigivanemb K.Päts, kaitsevägede ülemjuhateije J.Laidoner ja Tallinna linnapää kindral J.Soots. Seltsi eesmärk olli ütte viia oma liikmes Halliste ,Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu kihelkonde mulgi peritolu eesti soost liikmeid üle ilma, kelle esiisäde om 1860. aastest seisnu nende kihelkonde valde nimekirjen.

Mulkide Selts suleti 06.08.1940 seoses NL okupatsiooniga. MS taastati esialgu Kanadas, Torontos 1977.a. ja 1990.a.04.märts Viljandis.
Tänapäeval liidap MS Viljandi, Tartu ja Pärnu, Tallinna kogukonda ning Mulgi segakoori kogukonda.

MS suurembe eesmärgi

 • tutvuste mulkide aalugu,

 • säilita mulkide keeleruuki ja murret,

 • kirjaste aaloolist ja tänapäeva Mulgimaad tutvustavaid kirjutisi,

 • tõsta ja hoida mulke mainet Eestimaal ning levita mulgi kultuuri,

 • aidate üten Mulgimaa kultuuri oidmisele, oida mede rahvuslikke üritusi.

 • oida , säilite viil olemen olevet kiilt ja anda edesi sedä ka lastel ja tõistel, kes sedä soovive õpata.

 • Päälik Kaupo Ilmet 1990- 2017

 • Ene Saar 2017 alates

SELTSI KIGE UHKEM TEGU OM : 26. mail 2018. aastel sai rajatu Mulkide Seltsi eestvõtmisel mulke tammemõts Mulgi valda Leeli külla Kaasiku talu maale, mis antu seltsi kasute, 0,9-le hektarile. Mõtsan om jäädvustet ning tutvustet tuntu Mulgimaa inimeste tegemisi ning Mulgimaa aalugu. Mõtsan kasub 109 tamme ja sii olli uhke kingitus EV 100 sündimise päevas.
Mõtsa om pandu tammepuukse riigimeestele ja kultuuri oidjedele Eesti 1. presidendile K. Pätsile. T.H. Ilvesele, A. Piibule, Fr.-K. Akelile, J. Poskale, J. Sootsile, A. Birkile, H. Adamsonile, A. Kitzbergile, J. Simmile,Helir-Valdor Seederile, Ü. Ruubelile, Kaupo Ilmetile, L. Eelmäele, A. Jaaksoole, S. Väljalile ja E-E. Neimannile, E. Väärile , E. Krossile ja J. Vihmale; Toronto Mulkide Seltsile, Roman Toile, Mulgimaa Uhkustele, Mulgi segakoorile ja mulkide vanematele.Puid om ka seltsi liikmete nimedel kasumen.

Kahtlemede om mulke tammemõts üits tähtis maamärk, mis annab pildi Mulgimaast sääl asuval tääbetahvlil ja Mulgimaa tegijedest inimestest siltega puude man.

Oluline om sii, et eri paigun oiave kogukonde vanembe üten piirkonna mulke ütenkäimist Tartun, Viländen, Pärnun, Talnan. Olulina om sii, et mulkel om oma segäkuur ja Talna mulke man tantsurühm Kukeräädzik.

 • Selts om kõrraldenu kultuurisündmusi -. Kige suuremb ja ilusem sündmus, mille selts kõrrald, olli Juhan Simmi 85 ja August Kitzbergi 135 sünniaastapäevi tähistamine Tarvastu kirikun ja Simmi kodukotuse man ja Abjan, kus lava pääle ast kokku üles 180 koorilauljet ja näitemängu tegijet ja rahvast kullemen kokku 380 inimest.

 • 1936. aastast annap selts välla aastaraamatut, Mulkide almanakki, kus om kirjan aasta olulisema sündmuse Mulgimaal, seltse tegevuse, väljaantu uudiskirjandusest ja aaluust.

2024. Ilmub 33. almanakk.

 • Kirjastame aaluu- ja kultuuriväärtusega raamatuid

 • Mulgi Kultuuri Instituudi esimese asutamise man 7. juunil 1996 Viljandis ollive asuteje:
  1. Mulkide Selts, esindaja Mulkide Seltsi vanem Kaupo Ilmet
  2. Mulkide Selts Tallinnas: esindaja seltsi vanem Ülo Ruubel
  3. Viljandi Maavalitsus, esindaja maavanem Helir-Valdor Seeder

 • Üten Mulgi Kultuuri Inatituudi ja Viljandi Vallavalitsusega annap selts välla Hendrik Adamsoni nimelist murdeluule reemiat, mille alguse tei Tarvastu vald 1994.aaastal, s.o. 30 aastat tagasi.

Mulkide Seltsi tegemine seisab ülevel inimeste priitahtlikul tööl ja kindlasti om seltsi rahvas läbi aa oma jõudu mööda toimetanu ja aidanu kaasa mulgi meele ja vaimu oidmisel. Täämbe võime uhkusega tähiste seltsi 90. Sündimise päeva ja seltsi rahva suur sünnipäevasuuv om sii, et noorembe inimese tuleve appi, toove tõisi noori seltsi tegemiste manu ja nõnda om loota , et saame pidade veel sajandat juubelit ja Mulgimaa tegemisten pikalt kaasa kõnelde.

https://www.facebook.com/ene.saar.5/posts/pfbid02DuLbqnpxfH9nJqPyWywkFD35NcufDTHcSHSPMf7MXGaM2LPuuLWkY7rrx53NjwnNl

Ilmar Kõrveriku fotod: https://torvapildid.weebly.com/18052024-mulgi-selts—90.html