Press "Enter" to skip to content

Kohtumispaik – Eesti Maja Hollandis

Eesti Maja Hollandis on Hollandis elavate toimekate eesti naiste ühine initsiatiiv. Kultuuriseltsina tegutsev ühendus kasvas 2016. aastal välja Hollandi Eesti Koolist, loomuliku vajadusena rohkem rõhku panna kultuuriürituste korraldamisele ja Eesti tutvustamisele Hollandis eesti kultuuri kaudu.

Erinevalt paljudest teistest Eesti Majadest maailmas, ei ole seltsil oma hooneid, tegevused toimuvad renditud ruumides, liikmete kodudes ning eelkõige meie endi südameis.

Eesti Maja Hollandis põhieesmärkideks on eesti keele ja kultuuri säilitamine ning viljelemine Hollandis, samuti kultuuridevaheliset sidemete loomine ning Eesti tuvustamine siinsele elanikkonnale. Seltsi hõlma all tegutsevad naisrahvatantsurühm Tuuletütred, Hollandi Eestlaste Koor ja Eesti Kool Hollandis, mis sellel kevadel oma esimese kümnendi juubelisünnipäeva tähistab.

Selle kümne tegevusaasta jooksul on õppetegevuse kõrvalt korraldatud palju kultuuriüritusi ning Eestit on esindatud festivalidel ja pidulikel vastuvõttudel.

Traditsiooniks on saanud eestlaste jaanipeo organiseerimine ning riiklike pühade kui ka rahvakalendri tähtpäevade (Mardi-ja Kadripäev, Vastlapäev) ühine tähistamine. Teatrietendused, kontserdid, filmiõhtud, näitused, kirjandusüritused kuuluvad samuti meie kultuuriseltsi tegevusvaldkonda.

Eesti Maja Hollandis teeb tihedat koostööd Hollandi Balti Seltsi ja Eesti Suursaatkonnaga Haagis ning kultuuriseltsidega Euroopas.

Juhtkonda kuuluvad asutaja- ja tegevliikmed Kaire van der Toorn-Guthan, Agnes Kuusik-Dijkstra, Margit Tera ja Krista Leppiko.

Kõige värskemaks ja ambitsioonikamaks ettevõtmiseks on aprilli lõpus toimuva II Eesti laulu- ja tantsufestivali Kõlavöö korraldamine Amsterdamis, kuhu kokku ootame esinema 250 lauljat ja muusikut 15. Euroopa riigist!

Ülevaate koostas Margit Tera

Lisainfot saab lugeda Eesti Maja Hollandis kodulehelt ja FB-st
https://estonianhousenl.wordpress.com/over/
https://www.facebook.com/eestimajahollandis/