21. Mai 2024

Kultuuriseltsid said kokku Tartus ja Rakkes!

Seltside esindajad külastamas 5. augustil Eesti Rahva Muuseumi

Foto: Seltside esindajad külastamas 5. augustil Eesti Rahva Muuseumi

 Eesti Kultuuriseltside Ühendusel algas august väga tegusalt – 5. augustil saadi Tartus kokku väliseestlaste seltsidega ning järgmisel päeval, 6. augustil, sõideti üheskoos edasi Rakke, kus toimus juba traditsiooniks saanud kultuuriseltside mõttetalgud, seekord teemal “Seltsid ja noored”.

Väliseestlaste seltside seminaril kuulati koolitust vaimsest kultuuripärandist, ühiselt planeeriti EV 100. aastapäevaga seotud tegevusi ning arutleti võimalike arengusuundade ja koostöövormide üle.

Seminaril oli esindatud 10 väliseestlaste seltsi, maadest Valgevene, Läti, Venemaa (kolm seltsi – Moskva, Peterburi, Tver), Tšehhi, Ukraina, Inglismaa (Londoni Selts) ja Soome. Euroopa Eestlaste Koor ühendab endas aga inimesi mitmetest Euroopa riikidest – Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Inglismaa, Luksemburg, Läti, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Šveits, Tšehhi, Ukraina.

Töine päev lõppes ERM-i uues majas, kus Viljar Pohhomovi juhtimisel saadi eelaimus sellest, milline hakkab muuseum septembri lõpuks välja nägema.

Järgmisel päeval tõid mõttetalgud Rakke Kultuurikeskusesse kokku 22 seltsi esindjad nii siit kui sealtpoolt piiri, kokku pea poolsada huvilist. Külalistena olid kohal noortega seotud organisatsioonide esindajad Kati Nõlvak Eesti Noorsootöö Keskusest, Kaitseliidu Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm ja Kodutütarde peavanem Angelika Naris, peaskaut Kristjan Pomm ja EMSL-i esindaja Helen Talalaev.

Kultuuriseltside rollist ühiskonna kujundamisel tegi ettekande Valter Haamer, EKSÜ juhatuse esimees, ja teda täiendas PhDr Iivi Zájedová (Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja, Praha Karli Ülikool) ettekanne, mis käsitles kultuuriseltside rolli eestluse kestmisel (seda just välisseltside näitel). Eesti noorsoopoliitikat ja tööd tutvustasid Kati Nõlvak (ENK)Silver Tamm ja Angelika Naris (Kaitseliit), vabatahtlikku tööst ja kogukonnapraktikast andis ülevaate Helen Talalaev (EMSL).

Järgnesid töötoad, kus üheskoos pandi paika juba konkreetsed tegevussuunad – noortele suunatud videokonkurss ja keele- ja kultuurilaager väliseestlaste seltside lastele.

Päeva lõpul tunnustati EKSÜ konkursside tublimaid. Konkursil „Seltsid ja noored“ osalenutest said erinevate töövaldkondade eest tänukirjad Juhan Kunderi Selts, Rakke Valla Hariduse Selts, Põlva Jakob Hurda nimeline Rahvahariduse Selts ja Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts. Tunnustati veel ka Johannes Aaviku Seltsi, kelle esindajaid kahjuks mõttetalgutel ei olenud.

Konkursil “Korras koduleht” toodi esile Jõgevamaa Metsaseltsi, Juhan Kunderi Seltsi ja Rakke Valla Hariduse Seltsi kodulehed.

Lisaväärtusena said kõik mõttetalgutest osavõtjad mõnusa ekskursiooni Rakke linnas ja muuseumis, südamliku kontserdi ja raamatuesitluse – Rakke Valla Hariduse Seltsi regilaulikut “Laula, laula suukene, liigu linnukeelekene” tutvustas selle koostaja Aime Kinnep.

Rohkem pilte sündmustest leiate meie galeriist või FB.

Täname kõiki osalejaid!