21. Mai 2024

Põlva Rahvahariduse Selts kutsus noori folkloorifestivalile

Hoos on rahvatantsuringi tantsijad

24. mail 2017 peeti Himmastes taas Põlva valla koolide folkloorifestivali, seekorda juba seitsmendat korda. Festivali korraldab Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts.

Tänavuste heitlike kevadilmade tõttu toimus üritus Himmaste raamatukogu-külakeskuse saalis. Ilusa ilmaga kogunetakse pidu pidama Lepa talu ehk Jakob Hurda sünnitalu õuele.

Seekord võttis festivalist osa kolm Põlva Kooli (2016. aastal läbi viidud reformi tulemusena ühendati kolm varasemat kooli) kollektiivi: kandle-, võru keele ja rahvatantsuring. Juhendajad vastavalt Mare Urban, Marju Lepasson ja Karin Simso.

Kõik kollektiivid on omanäolised ja esinesid südilt. Publikule läksid hinge ilusad kandlepalad, mida toetas laul, vahvad tsirgulaulud (ehk võrukeelsed luulevormis linnuhääled) ja tantsukeelde tõlgitud meie oma maa tunne.

Põlva Kooli võru keele ringi liikmed vahvaid linnuhääli tegemas

Üritust juhtis meeleolukalt elupõline pedagoog ja harrastusnäitleja Urve Järg. Üheskoos lahendati mõistatusi ja mängiti keelemänge. Muidugi räägitakse festivalidel alati ka Jakob Hurda panusest meie kultuurilukku.

Toetasid-abistasid Põlva vallavalitsus ja Himmaste raamatukogu-külakeskus.

Külli Ots
Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts

Fotod: Marju Lepasson