22. juuni 2024

Uudiseid Johannes Aaviku Seltsilt

20. mail 2017 Tõrvas EKSÜ seltside kevadpeo "Ikka üheskoos" näitus-müügil „Käsitöö ja kirjasõna“ oli Aaviku Selts väljas oma raamatu- ja teabelauaga.

Foto: 20. mail 2017 Tõrvas EKSÜ seltside kevadpeo “Ikka üheskoos” näitus-müügil „Käsitöö ja kirjasõna“ oli Aaviku Selts väljas oma raamatu- ja teabelauaga.

Johannes Aaviku Selts korraldas oma 25. tegevusaasta avaüritusena kõnekoosoleku koos aastakoosolekuga 4. mail 2017 Tallinnas Nõmme raamatukogus.

Seltsi liige, Tartu Ülikooli matemaatikust bibliofiil Tõnu Kollo tutvustas oma kogus leiduvaid Aaviku teoseid. Mõni neist on tõelineharuldus, nagu „Keelelise Kuukirja“ number, mille kaanel tsensori käega kirjutet venekeelne ilmumisluba.

Seltsi auesimees Helgi Vihma esitles oma värsket mälestusteraamatut „Kilbaverest Siberisse”, mille ta kirjutas oma vanaisa Joosep Siefermanni ja tema saatusekaaslaste mälestuseks. Raamatu eellugu sai alguse 14. juunil 2007. Raamatu on küljendanud ja kaane kujundanud Jaan Saar, toimetanud Inge Leesmann. Raamatus on rohkesti pilte ja nimeloend.

Seltsi suveplaanid

12. augustil 2017 kell 14-15.30 korraldab Johannes Aaviku Seltskoostöös Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse ja Eesti Keele Instituudiga Paides arvamusfestivalil osalusdemokraatia alal arutelu „Kuidas hallata ja vallata halduskeelt?“

Arutelu lühitutvustus
Liiga sageli ilmneb, et mõnd haldus- või õigusakti on tõlgendatud mitmeti või on sisust valesti aru saadud. Mullune Riigikohtu otsus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kohta rõhutas, et seaduse keel peab olema selge, ühetähenduslik ja täpne. Sellele on ka varem tähelepanu juhitud, ent õigus-halduskeel on ikkagi raskesti mõistetav: keerukad ülipikad laused, sõnarohkus, ebatäpsed terminid jm.

Püüame leida selle peapõhjused ning võimalusi olukorda parandada. Meie kõigi elu mõjutava keele selgus on demokraatliku ühiskonna sujuva toimimise eeldus ning aitab säästa aega ja maksumaksja raha. Haldusreformiga kaasnegu halduskeele reform!

Tere tulemast kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema!

Peep Nemvalts
Johannes Aaviku Seltsi juhatuse esimees