21. juuli 2024

Karjala eestlaste seltsi “Kolle” toimetamistest

19 veebruaril  toimus Karjala Rahvuse  ja regionaalministeeriumis (в Министерстве национальной и региональной политики Республики Карелия) töökohtumine. Kokku olid kutsutud Karjala Eestlaste Seltsi „Kolle“ ja Karjala kreeka kultuuriseltsi „Ellada“ esindajad.

Aseminister Andrei Manin ja seltsi esindajad Jelena Rjabikova („Kolle“) ning Tatjana Kornienko („Ellada“) tegid kokkuvõtte 2017 aasta tegevustest.

2017 aastal tegid kaks rahvusseltsi omavahel väga viljakat koostööd Venemaa riiklikus projektis „Paljurahvuseline Karjala“. Projekti eesmärk  oli erinevate rahvusseltside omavaheline suhtlus.

Kuigi eestlasi on Karjalas jäänud väheks (u 156 inimest), siis ometi viib selts ellu mitmeid ka riigi poolt rahastavaid projekte. Nt  «Растопить лед недоверия», mille eesmärk oli luua heatahtlikke suhteid Karjala ja Eesti elanike vahel. Projekti raames said Petrozavodski ülikooli tehnoloogia ja ettevõtluse tudengid tutvuda eesti rahvariietega ning said osaleda konkursil, kus valiti parim eesti rahvariiete stiliseerimise töö. Patriootiline suhtumine nig rohkearvuline noorte osavõtt üritusest andis võimaluse luua head tahet Eestist ja Karjala suhetest.

Karjala eestlaste selts „Kolle“ viis ja viib ellu omapärast projekti nimega „Muuseum kohvris“ («Музеи в чемодане»), võimaldades rändnäitust ja töötubasid erinevates piirkondades, Karjala erinevates linnades. Seltsil on 5 erinevat teematilist näitust selles kohvris.

Nimetatud kohtumisel arutati ka tuleviku koostööd. Eesti seltsi plaanides on teha 2018 aastal Karjalas Eestist pärit filmide festival ning jätkata sidete tugevdamist Karjala ja Eesti vahel.

Ümarlaual osalenud olid valmis jätkama igati koostööd ja üksteise tegemisi.

Rohkem on võimalik lugeda Karjala eesti seltsi lehelt siit:

23 veebruaril tähistati ka Karjalas EV100 sündmust.

Galeriid selle kohta saab vaadata siit:

Kohtumisest ministeeriumis. Naiste keskel istub Eesti seltsi esinaine Jelena Rjabikova