25. juuli 2024

Kuukiri 2018 aprill nr 25

EKSÜ ettevõtmised märtsis

Kogu kuukirja saab alla laadida siit: aprilli kuukiri

EKSÜ aastakoosolek
10. märtsil toimus Eesti Kultuuriseltside Ühenduse üldkogu aastakoosolek Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis, Lai tn 7, Rakvere. Kinnitati 2017 a. majandusaasta aruanne ja kuulati 2018 aasta tööplaane.

Kokkuvõte emakeelepäevast Rakveres

10. märtsil toimus Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis Eesti Kultuuriseltside Ühenduse emakeelpäeva ettekandekoosolek. Selle aasta teemaks oli „Keel ja ajakirjandus“. Ühtlasi andis Eesti Kultuuriseltside Ühendus välja seltsisõbralikuma sulesepa tiitli. Laureaadiks sai Katrin Uuspõld ajalehest Virumaa Teataja.

Festival “SAJAGA SELTSIS” ettevalmistustest:

27. veebruaril kogunesid augusti algul  Tartus ERMis ja seejärel  maakondades toimuva  kultuuriseltside folkloorifestivali peakorraldajad.

 

 

Täienenud on meie e-raamatukogu. Võimalik tutvuda siit: 


EV100 seotud ettevõtmised

Järelkaja Prahas toimunud EV100 sündmustest

Kuigi EV 100   juubeliaastal pühendatud  ürituste ettevalmitamisega alustati juba 2017 a  juunis (ruumide üürimised), jätkudes  kuni  14.-17.02.2018,  mil toimusid Eesti Päevad (EP) Praha Muusikaakadeemias (HAMU).

Krimmi eestlased tähistasid EV100 Simferopolis

24. veebruaril 2018. aastal, Eesti riikluse sajandal aastapäeval, toimus Simferopoli linnas (Krimm, Venemaa) Krimmi Vabariigi Universaalse I. J. Franko nimelise Teadusraamatukogu baasil ja osalusel pidulik üritus „Eesti Vabariigi 100 aastat“.

Londonis tõi EV100 saali puupüsti täis

Westminster Cathedral Halli uksed on kell kaks vaevalt pidulistele avaneda jõudnud, kui saal hakkab täituma ja kohukesed eestlaste loodud pakiveoga tegeleva ettvõtte EstoLinki müügiletilt sama kiirusega vähenema.

Vabariigi aastapäeva tähistati ka Siberi Eesti külas

Piduliku ürituse küla klubis avas Ülem-Suetuki oma puhkpilliorkester, mis mängis Eestist kingiks saadud pillidel.

Eestlaste tegemistest Soomes. Pori eestlaste klubi

2018. aastal on esinemised enamjaolt seotud EV100 sündmustega.

Hollandis avati Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud tammik

Eesti Maja Hollandis eestvedamisel ja kohaliku eestlaskonna toel istutati 20 tammepuud veel arengujärgus olevasse kohalikku parki PARK 21.

Mulkide Selts Tallinnas vabariigi aastapäevaks

Mulkide Selts Tallinnas tantsurühm Kukeräädsik andis oma panuse Eesti Vabariik 100 avatud tantsutunniga 19.02.18 Tantsupeomuuseumis Rottermanni keskuses

Vanemuise Selts Vabariigi juubeliks 24.02

24 veebruaril toimus Tartus Õpetajate seminaris Vanemuise Seltsi kontsertaktus „Eesti –Soome-Läti 100“, mis oli pühendatud kolme nimetatud riigi 100 aasta juubelile.

Norras tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva

Norras  tähistatakse Eesti  Vabariigi  100. sünnipäeva suve lõpul, augustikuus,  meie vabariigi taasiseseisvumistähtpäeva järgselt. Meie oleme  sünnipëvapeole andnud nimeks: Fjordides kajab – Eesti 100!


Meie liikmete teisi huvitavaid tegemisi ja sündmusi siit ja sealtpool Eestimaa piiri

Loomingulises kodusalongis

9. veebruaril kl 19 esitasid Tartus Loomingulises Kodusalongis nr 15 enda luulet soome kirjanik Silja Järventausta, kultuurikorraldaja ja luuletaja Heidi Iivari ning kirjanik Kai Aareleid.

Muuga Maanaiste Selts EHA 20!

3. veebruaril tähistati Muuga mõisas seltsi taasasutamise 20. aastapäeva – võimsalt kõlasid meie kaunis saalis meeskoor ROTALIA laulud ja lõõtsamäng.

Väliseesti kultuurielu Londonis

Lühifilm Londoni Eesti Seltsi auliikmetest Ida Lemsalust ja Aili Eistratist. See on väike katkend seltsi eelmise aasta projektist Eesti Rahvusarhiivi jaoks. Auväärsed prouad on kandnud endas eestlust hetkest, mil nad lahkusid Eestimaalt pärast Teist maailmasõda.

Tveri eestlaste tegemistest

Eesti seltsielu siin läheb mõõdukalt. Meie tegevus on suunatud peamiselt Eesti elu, kultuuri, edusammude tutvustamisele.

 

Karjala eestlaste seltsi “Kolle” toimetamistest

19 veebruaril  toimus Karjala Rahvuse  ja regionaalministeeriumis (в Министерстве национальной и региональной политики Республики Карелия) töökohtumine.

Emakeelepäev ERMis

14. märtsil kõneles emakeelepäeva puhul Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis Wiedemanni keeleauhinna vastne laureaat filoloogiadoktor Reet Kasik eesti kirjakeelest.

Tagasivaade ERMi Sõprade külaskäigust Petserimaale.

15. märtsil 2018 külastasid ERMi seltsisõbrad taaskord Petseri Lingvistilist Gümnaasiumi, et juba seitsmendat korda üheskoos eesti keele päeva tähistada.

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi tegemistest

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi alla kuulub Folgiklubimis toimub iga kuu neljandal neljapäeval Sisevete Saatkonnas. Klubil on välja kujunenud oma kindel sihtrühm ja üritused on nende seas menukad.

Ülevaade toimeka Tveri eesti seltsi tegemistest 2016nda aasta näitel

Tveri Eesti Selts loodi 23.11.1998.aastal asutava koosoleku otsusega. 25. jaanuaril 1999.a. Tveri oblasti Administratsiooni Justiitsvalitsuse poolt selts registreeriti. Seltsi kuulub ametlikult 17 liiget.

22.03.2018 avati Peterburis Siberi eestlaste käsitöönäitus

22.märtsil avati Peterburi Kunstnike Liidu majas näitus eesti naiste käsitööst Siberis. Väljapaneku eksponaadid moodustavad killukese suuremast tikandiprojektist “Eesti maja”

Koopia ajaloolisest lipust, mida kasutasid eestlased üritustel nõudes Eestile autonoomiat.

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi tegemistest

10. märtsil 2018 toimus Peterburi linna Rahvuste Majas Peterburi eestlaste folkloorirühma “Neevo” 20nda aastapäeva tähistamine.

Ja veel emakeelepäevast…

Kukkovka raamatukogus toimus Eesti kultuuri päev, Petrozavodsk, Karjala

Projekti “Гора самоцветов” raames tutvustati  Petrozavodski koolilastele Venemaa eri rahvaste ja tema lähinaabrite kultuuri, kirjandust ja traditsioone.


Läti- Eesti Selts pidas juubelit

Selle puhul avaldasime nende elust ja olust 2 pikemat artiklit.

Riia Eesti Hariduse ja Abiandmise Selts

11. novembril 1988 toimus seltsi taasloomise koosolek, kus võeti vastu seltsi põhikiri, identne 1908. aasta REHASe põhikirjale. Otsustati jätkata REHASe tegevust, tegelda eesti kultuuri viljelemise, emakeelse hariduse võimaldamisele Lätis elavatele eestlastele. Asutada kool, kogudus ja laulukoor, anda välja oma ajaleht. Selts sai nimeks LÄTI EESTI SELTS

Järelkaja Läti Eesti Seltsi juubelipeole ja seltsimajastki

Läti Eesti seltsi praegusesse suuremasse saali kogunes rahvast arvukalt nii Lätist kui Eestist. Ülevaatemeenutuse Seltsi sünnist ja tema keerulisest ajaloost andsid Pärja Svarpstina ja seltsi praegune juhataja Toomas Kalda.


Mis aprillis tulekul?

7. aprillil Vanemuise Seltsi kontsert Luunjas

7 aprillil Väätsa rahvamajas huumoripäev

11. aprillil Karksi-Nuia kultuurikeskuses Minski vokaalansambel

18. aprillil korraldab Eesti Klubi ettekande Eesti rahvastikukriisist

24. aprillil Baltimaade rajad Prahas turismimatk „Eesti Prahas“ pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile

28. aprillil toimub Vanemuise koori kontsert Lätis


Partnerite infolehti

Kultuuriministeeriumi kuukiri märts

Siit: 

Eesti Folkloorinõukogu kuukiri märts

siit: 


EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate teateid ja kajastusi oma sündmustest meie uuele aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile kultuuriseltsid@gmail.com
EKSÜ tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs


E-kuukirja toimetavad EKSÜ tegevjuht Liina Miks ja EKSÜ juhatuse liige Külli Ots