3. juuni 2023

Mikkeli Eesti Klubi on nüüdsest Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liikmesselts

Mikkeli Eesti Klubi Ry on alates 26. septembrist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liige.  Meie lähem tutvus leidis aset EKSÜ 2018 augusti suvefestivalil “Sajaga seltsis” Tartus.

Nagu meil kombeks, anname meie uuele tulijale ruumi enda tutvustamiseks. Tere tulemast!


Mikkeli Eesti Klubi Ry asutati oktoobris 2011 ja registreeriti 14.02.2013.

Mikkeli Klubi eesmärk on ühendada Löuna -Savo ja Mikkeli piirkonnas elavad eestlased ja eesti kultuuri ja keele söbrad. Klubi tegevuste oluliseks osaks on ka keele, ajaloo, kultuuri ja traditsioonide tutvustamine, säilitamine ning eestlaste abistamine kohanemiseks kohalike tavadega Soomes. Lisaks edendab ühing kultuuridevahelist koostööd, kohtumist ja suhtlust. Üheks väga suureks missiooniks peame eesti keele oskuse hoidmist ja suurendamist, eriti segaperedes.

Juhatus on kolmeliikmeline, aga kokku on meid 40 liiget. Klubi tegutseb füüsiliselt Vähemmusryhmien tukijärjestö Omega Ry ruumides ja teeb koostööd kohvik Nanda, Nyanza ja Sun Saimaaga.

Oleme jaganud oma tegevuse erinevateks osadeks:

1. Eesti vestlusringid (Eesti jututuba, keele kohvik). Projekt “Eesti Kulturikaravanen” on Eesti Soome 100 auks korraldatud Mikkeli erinevates kohvikutes ja see on mõeldud nii kohalikele Mikkeli tegevuste tutvustamiseks kui ka eestlastele võimaluseks omavahel tuttavaks saada.

2. Kultuurivahetus – nt 2018 sügisel toimub Mikkeli EstFin Folk 100 soome ja eesti pärimusmuusika ning õpitoad. Esinevad soomlaste kandleryhm Kanteleinen ja eestlased Anneli Kont ja Heidi Kauppinen, pakutakse ka eestipäraseid näkse . Korraldame Jöululaupäeva  Nandas. Kohvik pakub eestipäraseid jöulutoite ja Andra Kaus mängib klaveril jöuluteemalist muusikat..

3. Viro tuba – laste tegevuse arendamine läbi Eesti traditsioonide –  eestikeelse kirjanduse lugemine, laenutamine, vahetamine.  Integratsiooni ja immigratsioonialane töö – nõustamine.

Eesti kombeid ja eesti traditsioone pakkuvad üritused on avatud kõigile Eestist huvitunutele. Igal aastal korraldame me umbes 5-15 üritust. 2018 kevadel korraldasime konsuli tuleku ja Eesti Soome seltside seminaripäevad Mikkelis, kuhu mahtus nii öppetöö kui kultuuri pool.

Kuna Eesti on nii lähedal, on olukord Soomes erinev paljudest teistest sisserändajate rühmitustest, kellede kodumaa on kaugel. Eestlased on ka suured Interneti-kasutajad ja sageli räägime e-Eestist. Just sellepärast püüame tulevikus laiendada eelkõige oma tegevust läbi sotsiaalmeedia, tehniliste abivahendite ja veebilehe. Suurem osa meie tööst keskendub Eesti kohta käiva informatsiooni andmisele ja  nõustamisele. Vajadusel aitame vahetada ärikontakte Eestiga.

Edendame koostööd teiste ühendustega ja otsime uusi partnereid. Oleme rõõmsad, et saame anda oma panuse eesti seltside omavahelise koostöö arendamisele läbi Eesti Kultuuriseltside Ühenduse.

Eva Bellen

Mikkeli Eesti Klubi juhataja

https://mikkelieestiklubi.wordpress.com/

Mikkeli Eesti Klubi juhataja Eva Bellen vasakul osavõtmast EKSÜ festivalist “Sajaga seltsis”, Metsaülikooli näituse avamisel

1 thought on “Mikkeli Eesti Klubi on nüüdsest Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liikmesselts

Comments are closed.