23. juuli 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühendusel on veel üks uus liikmesselts – Tampere Eesti Klubi

Alates septembrist kuulub Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liikmete hulka ka Tampere Eesti Klubi Ry.  Tere tulemast!

Anname ka neile siinkohal võimaluse ennast tutvustada.


Tampere Eesti Klubi ry on loodud 1996. aasta kevadel ja on üks vanimad Soomes. Pikkade tegevusaastate jooksul on saadud kogemusi eestluse hoidmisest ning traditsioonide järjepidevusest. Kindlasti ka muutustest, mis on tänapäeva elus eriti kiiresti vahelduvad.

Ühingu eesmärk on pakkuda huvitavaid ja erinevaid võimalusi kooskäimisteks, jagada teavet, luua kontakte kohalike eestlastega, hoida eestlust, emakeelt ning tutvustada eesti kultuuri Pirkanmaal.

Ühing pakub võimalusi koosolemiseks:
– korraldab eestikeelseid ja -meelseid üritusi, vajadusel ning võimalusel seminare (koolitusi)
– TEK püüab aidata kaasa emakeelse õppe arendamisele
– TEK toetab eesti rahvatantsukultuuri säilimist ja jagab ning tutvustab informatiivset materjali Eesti kohta
– TEK on avatud ja koostööaldis nii Soomes, Eestis kui mujal maailmas ja nähtav sotsiaalmeedias.

Meie klubikeeleks on eesti keel. Facebooki kanal vahendab ajakohast infot klubi tegevusest ja koondab infot teistest olulistest sündmustest Tamperes, Pirkanmaal jm.

Tähistame traditsiooniliselt Eesti Vabariigi sünnipäeva, vastlapäeva, klubi sünniaastapäeva kevadel ja EV taasiseseisvuspäeva augustis ning jõule detsembris. Peame lugu eesti toidukultuurist. Tamperes toimub palju eestikeelset- ja -meelset ning on tore olla hetkes, olla omanäoline, olla väike killuke Eestit kesk Soomet.

Tore on teada, et 22.septembril 1992 said Tampere ja Tartu sõpruslinnadeks.

Alates kevadest 2018 tegutseb klubi Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4 Tampere 33100 kaunites ruumides ja kontoriruumi jagatakse sõbralikult Tampere-Tartto seuraga.

TEK juhatus on 7-liikmeline. Teeme koostööd Tampere-Tartto seuraga, Pirkanmaan Tuglas-seura ry-ga ja teiste soome-eesti seltsidega ning ühingutega Eestis. Eriti on hoogustunud koostöö Satakunna maakonnaga.

Tampere Eesti Klubi on ESTO2019 Helsingis toimuvate päevade 27.- 28.06. 19 korraldavas meeskonnas.

27. septembril 2018 avati Eesti aukonsulaat Tamperes, mille tööd juhib aukonsul Jani Koivuniemi.

Sisukat koostööd soovides

Tampere Eesti Klubi nimel

Irja Allonen ja Annela Liivat

1 thought on “Eesti Kultuuriseltside Ühendusel on veel üks uus liikmesselts – Tampere Eesti Klubi

Comments are closed.