19. juuni 2024

Johannes Aaviku Selts pidas aastakoosolekut

Kaia Sisask kõnelemas

Seltsi kõnekoosolekul 22. mail 2019 Tallinna Ülikoolis pidas ettekande „Johannes Aavik ja prantsuse vaim – klassitsismi ja dekadentsi vahel“ Kaia Sisask, ülikooli prantsuse kirjanduse ja kultuuri lektor. Kõneleja doktoritööl põhineva mullu ilmunud raamatu „Noor-Eesti ja prantsuse vaim” üks peatükk kaheksast kannab pealkirja „Johannes Aavik ja sõnade esteetika“. Aavikust on raamatus juttu paljudes seostes, nooreestlastest on vaid Friedebert Tuglas pälvinud veidi rohkem tähelepanu.

Olulisimaid Aaviku prantsuse vaimuga nakatajaid oli Baudelaire, keda meie keelemees tutvustas Noor-Eesti I albumis 1905 artikliga „Charles Baudelaire ja dekadentismus“. Kaia Sisask on tuvastanud Baudelaire’i prantsuskeelse tõlke mõju Aaviku eestindatud Edgar Allan Poe „Hirmu ja õuduse juttude“ lauseehituses. On teada, et Aavik võrdles inglise keelest tõlkides nende juttude tõlkeid prantsuse ja saksa keelde.

Pärast põnevat ettekannet ja selle arutelu peeti seltsi aastakoosolek. Vaeti tehtut ja kavandati tulevasi ettevõtmisi, mh otsustati korraldada Johannes Aaviku 140. sünniaastapäeva konverents tuleva aasta detsembris Tallinnas  teemal „Keeleuuendus tänapäeval“.  Seltsi senine juhatus taasvaliti järgmiseks kolmeks aastaks.

Peep Nemvalts
Johannes Aaviku Seltsi esimees

 

Kaanefotol: Kaia Sisask

Kuulamas seltsi auesimees Helgi Vihma ning liige Ants Anderson Rootsist. Nende vahel seinal noore Johannes Aaviku pilt.