26. Mai 2024

Omski eesti keele kursuste esimene poolaasta on olnud edukas

Siberis, Omskis alustati sellel aastal esimest korda eesti keele kursustega. Eestvedajateks on kohalikud eestlased Ivan Ubaleht ja Vladimir Tugeus. Õpilaste jaoks on kursused tasuta. Kogu ettevõtmine seisab kahe mehe entusiasmil ja nõuab väga paljude küsimuste lahendamist.

Väga suur küsimärk on tükk aega olnud kohalike eestlaste kokku kogumine. Kuna Omski linnas ei ole ühtegi eesti organisatsiooni ega gruppi, tuli tööd alustada nullist. Selle tarbeks koostati sotsiaalmeedias eesti keele huviliste grupid (https://ok.ru/estomsk, https://vk.com/estomsk), millega on tänaseks liitunud umbes 200 inimest. See andis julguse korraldada esimene sissejuhatav eesti keele loeng 24. veebruaril https://www.youtube.com/watch?v=E-nj874qjA0

Seni on kursustest osa võtnud 11 õpilast. Sügisest aga on lisa oodata. Suur osa õpilastest on vanuses 30-40 aastat, neil on Eesti juured. Mitmed neist on eesti keele täiesti unustanud, kuid peamine – neil on säilinud soov õppida seda imelist keelt.

Korraldajatel on õnnestunud leida tehniliselt sobiv tasuta õppeklass Omski linnaraamatukogus (http://lib.omsk.ru/libomsk/).

Kõik toimunud kursused kanti üle internetis (https://www.youtube.com/channel/UC5ou2hhtHgDvVzeDTPJbaEQ), mis võimaldas ks Omski piirkonna külades elavatel eestlastel otseülekande kaudu tunnist osa võtta.

Esimene tund, 5. mail 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=eK45sPDrkYc
https://www.youtube.com/watch?v=6RMBJKd1Yfs

Teine tund, 12. mai 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=GErUuhW_GDA

Kolmas tund, 30.juuni: 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=dYxH7LGLKDE

Suure töö on ära teinud õpetaja Vladimir Tugeus. Ta on koostanud head interaktiivsed materjalid ja koostanud ka kodused ülesanded. Tegemist on professionaaliga. Ise on ta Võru murde rääkija.

Õpetatud on:
– eesti kirjakeelt ja Võru murret;
– ladina tähestikku, hääldust;
– numbreid ning nendega seotud tehteid eesti keeles.
– isikulisi asesõnu;
– verbi olema;
– küsilauset;
– eitavat lauset;
– viisakusväljendeid;
– ajaühikuid (minutid, tunnid, päevad, nädalad, aastaajad);
– lihtsamaid eestikeelseid dialooge;
– mitmuse vorme;
– käändeid (omastav, seesütlev, alalütlev).

Kavas on jätkata keelekursustega regulaarselt alates sügisest, võtta osa septembris toimuvast interaktiivsest üleilmsest eesti keele nädalast. Plaanis on moodustada eesti keele rääkijatest jututuba, et võimaldada omavahelist suhtlust. Jututuba saab olema jälgitav internetis, et võimaldada osaleda ka väljaspool Omskit asuvatel eestlastel. Eeldame osavõtjate arvuks paarsada inimest.

 

Ivan Ubaleht,
Omsk

1 thought on “Omski eesti keele kursuste esimene poolaasta on olnud edukas

Comments are closed.