3. juuni 2023

Peterburis saab kuulata Tehnikaülikooli Akadeemilist Meeskoori

Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor korraldab Peterburis Jaani Eesti kirikus kontserdi 7. detsembril 2019.

Meeskoori reisil Peterburi on meil võimalus vaadata Jaani kiriku arenguid vahepealsetel aastatel. Jaani kirikus toimuva kontserdi pealkiri on „Laulu võim“, mis sümboolselt näitab kultuurivahetuse olulisust riikide vahelises suhtluses.

Kontserdiga tähistame Cyrillus Kreek’i 130. sünniaastapäeva, kes õppis Peterburi Konservatooriumis 1908 kuni 1916.

Lisaks Cyrillus Kreek’i muusikale esitame kontserdil Evald Aava, Artur Kapp’i, Ao Ritsingu, Gustav Ernesaksa, Kadri Hunt’i, Pärt, Uusbergi, Andres Lemba ja Tauno Aints’i muusikat. Sellega pakume kuulajatele läbilõike Eesti vanemast ja uuemast koorimuusikast.

Viimati käis koor Venemaal aastal 2000. Meie tookordse reisi eesmärgiks oli toetada Jaani kiriku taastamist. Jaani kiriku hoone oli äsja tagastatud Eestile ja oli väga halvas seisukorras. Meeskoori tookordsel Peterburi kontserdil kogusime annetusi kiriku taastamiseks, samuti tegi meeskoor talgupäeva Jaani kirikus, mille käigus koristasime objektil palju ehitusprahti. Kiriku tegeliku taasavamiseni jäi meie külaskäigu ajal veel 10 aastat.

Koori juhatavad Peeter Perens ja Siim Selis.

Tarvo Siim
koorilaulja

Meeskoori dirigendid