20. apr. 2024

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad Mart Laarile ja Eela Jääle

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts 29. korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad. Žürii otsusega said 2020. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad Mart Laar ja Eela Jää.

Vastavalt auhinna statuudile kuulutatakse laureaadid välja Jakob Hurda sünniaastapäevaks 22. juuliks ja preemia antakse kätte Himmastes Jakob Hurda sünnikohas või teistes Jakob Hurda elu ja tegevusega seotud paikades. Koroonakriisi tõttu on sellel aastal lükatud auhindade üleandmine sügisesse.


Jakob Hurda rahvuskultuuri auhind on Põlvamaal välja antav auhind. See määratakse eriliste teenete või kestva viljaka tegevuse eest eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.


MART LAAR
(sünd. 22. 04.1960)
– Poliitik, ajaloolane ja kirjanik.
– Aastatel 1992 – 1994 ja 1999 – 2002 oli Eesti peaminister.
– Ta on olnud Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige.
– Kuulunud alates 1992 – 2013 Riigikogu koosseisudesse.
– Eesti Panga Nõukogu esimees 2013 . aastast.
J. Hurda aated ja ideed ei ole aastakümnete jooksul tuhmunud, oli ju Hurt pannud pearõhu rahva harimisele, eesti keele kasutuse laiendamisele. Hurda 150. sünniaastapäeva puhul (1989) ilmus Mart Laari, Rein Saukase ja Ülo Tedre koostatud “Jakob Hurt. Album”, mis rikkalikult illustreeritud ja hästi kommenteerituna loob suurmehe elust meelihaarava kujutuse, kuid ei asendanud monograafiat. Mart Laari raamat Jakob Hurdast (1995) on tõeline rahvusliku suurmehe elu ja töö ülevaade. Raamatu puhul on tegu professionaalse ajaloolase kirjutatud laialdasele faktimaterjalile tugineva uurimusega, mis valgustab ka seni varju jäänud tahke Hurda elust ja tegevusest. Kasutatud kirjanduse loetelu raamatu lõpus hõlmab üle saja teose ja artikli, sellele lisandub veel Hurda-aegse ajakirjanduse ning suure hulga käsikirjalise materjali läbitöötamine. Selle tohutu materjali baasil on loodud paljusid vajalikke ja huvitavaid üksikasju esile toov teos. Kui 1997. aastal tähistati ERMis Hurda 90. surma-aastapäeva, pidas seal ettekande ka Mart Laar teemal “Jakob Hurt ja Johannes Voldemar Jannsen”. 2019. aastal avaldas Mart Laar monograafia ka Johann Voldemar Jannsenist.

Auhinda rahastas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

EELA JÄÄ
(sünd. 13.02.1944)
Eela Jää peab koos abikaasa Arvoga Kanepi vallas Hurmis Savi turismitalu. 1995. aastast on Eela Jää Hurmi külakogukonna üks eestvõtjaid. Suuremad ettevõtmised on olnud külapäevad. Seoses külapäevadega on Eelal valminud ka raamat “Minu koduküla Hurmi”. Alates 2002. aastast tegutseb Eela Jää eestvõtmisel loodud MTÜ Hurmioru Selts. MTÜ-s on korraldatud hulgaliselt kursusi, õppepäevi ja üritusi. 2006. aastal püstitati mälestusmärk “220 aastat hariduselu Hurmi külas”. Eela on ka Jakob Hurda Seltsi juhatuse liige. Himmastes Lepal Jakob Hurda 180. sünniaastapäevaga seoses korraldati ka rahvustoitude festival, mille toimkonna eesotsas oli Eela Jää. Tal oli ka ürituse jaoks väljapanek – riideait, nagu suviti ajalooliselt aidatuba tüdrukute jaoks kohandati. 2019. aasta peetud toidufestival oli juba teine, esimene oli 2014. aastal ja sealgi oli üheks peakorraldajaks Eela Jää.
2019. aasta jõuludeks valmis Eela Jääl etendus Jakob Hurdast ja tema perekonnast “Jakobi jõulud”, mis esietendus seltsi jõulupeol Põlva harrastusteatri näitlejate ja külalismuusikute esituses.
24. veebruaril 2020 Eesti Vabariigi sünnipäeval etendus Himmaste külakeskuses Põlva harrastusnäitlejate esituses vaatemäng “Jakob tuleb koju”, mille pani samuti kokku Eela Jää.
Eela Jääle on omistatud aunimetus Põlvamaa aasta inimene 2001.

Auhinda rahastas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.