18. juuli 2024

Emakeelepäev Moldovas

9 märtsil tähistas Eesti Molodaavia Selts tähistas emakeelepäeva.

Moldovas, 16 märtsil tähistati rahvusvahelist luulepäeva. Rahvuste majas kogunesid luuletajad, kirjanikud,tõlkijad ja kirjanduskriitikud. Traditsiooniks on saanud seda päeva tähistada lugedes luuletusi Moldovas elavate erinevate rahvaste keeltes. Moldova Eesti seltsi esimees Igor Goncearov koos Eesti seltsi liikmetega võtsid osa eestikeelsete luuletustega luuleõhtusel. Lugesime Maie Perve kirjutatud luuletusi, kes oli pärit Kärstnast, Viljandimaalt. Kahjuks tema läks poolteist aastat tagasi taevasse ja me tahtsime jagada tema meeleolu kevadest, Mulgimaast, Eestist. Luuleõhtul kõlas eesti keel. Korraldajad esitasid luuletusi enamikus Moldovas elavate rahvuste keeltes.
Igor Goncearov