Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Kevadest meie väikesaartel

Aasta tagasi mais toimus Eesti Saarte Kogu ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kokkusaamine, kuna Prangli saarel toimus Eesti Saarte Kogu iga-aastane üldkogu ning EKSÜ on Saarte Kogu koostööpartner.

Sellel aastal on kõigi plaanid muutunud. Tundsime huvi, kuidas on see kevad mõjutanud meie väikesaari ja nende seltsielu. On ju sealsed kogukonnad nö “meretagune asi”, kus nagunii kulgeb elu igal ajal teises rütmis ja mere keskel elamine kujundab sealseid inimesi ja nende elulaadi mandri inimestest erinevalt. Kuigi eriolukord Eestis on nüüd lõppenud, on ikkagi huvitav väikesaarte inimestelt endilt kuulda, kuidas nemad ise seda kevadet kirjeldavad.

(veel …)