Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Asutati Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes

PRESSITEADE
Mitmete Soomes tegutsevate eesti seltside, ühingute ja huvirühmade koostööpäevade teemaks on pikemat aega olnud ühise keskorganisatsiooni loomise vajadus. ESTO 2019 korraldamisperioodi kogemused Helsingis andsid ettevalmistava töörühma kokkukutsumisele otsustava tõuke. 30.10.2020 võeti vastu otsus luua Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes (EOVS) /Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa (VYVS), et esindada ja edendada eestlaste ühiseid huve jõulisemalt.

(veel …)

VÄE päev

Oled oodatud virtuaalselt tähistama VÄE ehk Välis-Eesti päeva, mille otseülekanne toimub Vabamust.

Sel aastal on ürituse fookuses rahvuskaaslaste kogukonnad videopildis. Üritust korraldab Siseministeeriumi kodanikuühiskonna- ja kohanemispoliitika osakond koostöös Vabamu ja Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustikuga.

(veel …)