Press "Enter" to skip to content

Tveri eestlaste tegemistest

Tveri eestlased kirjutavad

Eesti seltsielu siin läheb mõõdukalt. Meie tegevus on suunatud peamiselt Eesti elu, kultuuri, edusammude tutvustamisele.
Meie tegevuse vastu on küllaltki suur huvi . Meie üritustest võtab osa üle 100 inimese. Ühes meie linna muusikakoolis õpivad lapsed eesti heliloojate teoseid, laulavad eesti keeles.
Vaadake meie kodulehte http://esto-tver.ru .
Lühidalt tegevusest.
Lähiajal on meie seltsil plaanis organiseerida: R.Valgrele pühendatud kontsert;
Võtame osa oblastis ja linnas organiseeritavastest üritustest ja Soome-ugri rahvaste hõimupäevast.
Ootame kaasmaalasi meile külla!
TVERI EESTI SELTS