18. juuli 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühendust külastas Krasnojarski eesti seltsi esindaja

18. veebruaril külastas Tartus asuvat Eesti Kultuuriseltside Ühenduse bürood kauge külaline – Vera Oinets Sibermaalt Kransojarski rahvakultuuriautonoomia EESTI esindajana.

Pr Oinets oli saabunud Eestisse, et võtta eelmisel päeval osa Tartumaa Setode päevast, mis leidis aset Eesti Rahva Muuseumis. Pr Oinets tegi seal ettekande tutvustades kodu-setodele Siberi setode elu. Eesti setode ja Kransojarski setode vahel on väga tihedad sidemed.

Kuna oli tegemist nii kauge külalise ja EKSÜle juba varasemast tuttava väga hea koostööpartneriga, siis ka ei jätnud me ka omaltpoolt võimalust kasutamata ja kutsusime Vera meile külla.

Kohtumine EKSÜ Pepleri tänava kontoris oli väga soe ja sõbrlik. EKSÜ tegevjuht ja Siberi seltsi esindaja rääkisid oma plaanidest, eeolevast suvest ja ESTOst. Kavas on ka ühisprojektide kirjutamine tulevaste kultuurisündmuste tarbeks.

Rahvakultuuriautonoomia esitas EKSÜle liitumisavalduse.

EKSÜ tegevjuht kinkis omalt poolt kaugele külalisele keelõppe materjale, setokeelse Tähekese ja EKSÜ liikmesseltside raamatu.

Pr Vera lahkub täna Peterburi, kus ta võtab osa Peterburi Eesti Kultuuriseltsi korraldatavatest sündmustest 

 

Liina Miks,

EKSÜ Tartu