4. märts 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus pidas Tartus koosolekut

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatusse kuulub seltsitegelasi mitmelt poolt üle Eesti ja ka välismaalt. Seetõttu on EKSÜ juhatuse ühine reaalne kokkusaamine väga haruldane sündmus. Seekord see ometi nii õnnestus.

EKSÜ juhatus kogunes täna Tartus Pepleri kontoris. Kohal oli ka juhatuse liige Iivi Zajaedova Praha Eesti Klubist. Tartus toimub praegu mitu Tšehhimaaga seotud üritust: Vanemuises balettigala ja Laulupeomuuseumis Tšehhi rahvariiete näitus. Lisaks oli vaja läbi rääkida aprillikuusse planeeritud Praha Eesti Päevade korraldamisega seonduv. Ainsana puudus seekord juhatuse koosolemiselt Evelin Siilak.

Kuna aasta on veel värske ja ühendus on viimastel aastatel palju arenenud, oli EKSÜ juhatusel tarvis üle vaadata EKSÜ põhikiri – viia sinna sisse terve rida muudatusi ja täpsustada mitmes punktis ühenduse tegevust. Põhikiri suunati üldkogule kinnitamiseks.

9. märtsil koos emakeelepäevaga toimub ühenduse iga-aastane liikmete üldkogu, sellel aastal Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus. Juhatus kinnitas üldkoosoleku päevakava.

Emakeelepäeval toimub ka ajakirjaniku tunnustamine, kes on olnud viimasel aastal kõige seltsisõbralikum. Juhatus langetas 4 kandidaadi seast oma otsuse. Võitja kuulutatakse välja 9. märtsil.

EKSÜ juhatus koostas Eesti Kultuurkapitalile nõukogule avalduse, et EKSÜ arvataks taas tegevustoetuse saajate hulka võrdselt teiste rahvakultuuri valdkonna keskseltsidega. Meie töömaht ja koostöövõrgustik kasvab.

Juhatuse koosolek lõppes järjekordse uue liikmesseltsi vastu võtmisega, milleks oli meile juba tuttav Šveitsi Eesti Selts. Oleme jälle ühe liikme võrra rikkamad ja mitmekülgsemad!

Kohtumiseni juba EKSÜ emakeelepäeva üldkogul!

Liina Miks,
EKSÜ tegevjuht