3. juuni 2023

Seltsid õppisid kodulehte tegema

Vabariigi sünnipäevajärgsel pärastlõunal kogunes Tartus Pepleri 27 saalis grupp kodulehe ja sotsiaalmeedia huvilisi seltsitegelasi.

Eesti Kultuuriseltside Ühendus oli kutsunud seltsitegelasi end harima teemal kuidas teha end internetis nähtavaks, kuidas võita interneti abil sõpru või kuidas efektiivsemalt kasutada sotsiaalmeedia võimalusi. Lektoriks oli palutud Tallinnast Merlis Jusupov Kodulehekoolitused OÜst. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevjuht Liina Miks tegi kokkutulnutele lühikese ülevaate EKSÜ tööst ja kutsus üles võrgustikuga liituma. Kokku osales koolitusel 26 inimest.

Keskne teema oli millised on huvitava kodulehe peamised tunnused. Kõige olulisem eesmärk on saavutada usaldust. Järjest populaarsemaks on muutumas küll sotsiaalmeedia, kuid siiski “vanamoeline” kodulehe olemasolu on ühingu või organisatsiooni kinnisvara, mille sisu eest saab kodulehe omanik ise vastutada. Kodulehe tähtsus ei ole kuhugi kadunud. Sotsiaalmeedias on kontroll oma konto üle palju väiksem.

Oluline on tuua lugejad sotsiaalmeedia kaudu kodulehele. Lektor andis soovitusi milline info on üleliigne ja millised elemendid võiks kindlasti kodulehtede avalehtedel olla, millised on sagedasemad vead või milliseid erinevad mõõdikud saab kasutada kodulehe kvaliteedi hindamiseks. Samuti jagas ta nippe kodulehe analüüsimiseks: allalaadimise kiirus, loetavus mobiiltelefonis jne.

Eraldi vaadati üle EKSÜ koduleht. Saime teada, et meie koduleht on mobiilile hästi kohandatud, piisavalt kiire ja hea struktuuriga. Loomulikult andis koolitaja soovitusi, mida võiks lisada või mida maha võtta.

Päeva teine pool keskendus eelkõige sotsiaalmeedia võimalustele: milliste nuppude alt on õige teha reklaami, kust vaadata konkurentide käekäiku.

Osalejate hulgas olid enamus Tartumaal tegutsevad seltsid, kuid kohal oli Tampere Eesti Klubi esindaja, Pärnu Lauluselts Leelo naised ning veel mõned EKSÜ liikmesseltside esindajad.

Eesti Kultuuriseltside Ühendus leidis koolitsupäevalt endale uusi sõpru ning potentsiaalseid koostööseltse. Interneti vallas on arenguruumi ning kasutamata võimalusi palju. Meie eilse kokkusaamisega astusime siiski  oma väikese sammu edasi.

Täname osalejaid, koolitajat ning ka Eesti Kultuurikapitali, kes selle koolituspäeva nii huvitavaks tegid ning selle läbiviimise võimaldasid.

 

Liina Miks
koolitusel osalenu
EKSÜ tegevjuht

Koolitusel kasutatud materjalid:
Facebooki koolitus
Koduleht-EKU

 

Fotod: Liina Miks ja Fjodor Maspanov