13. juuni 2024

27.-28. märtsil kohtus virtuaalselt Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu

27.-28. märtsil kohtus virtuaalselt Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu, et kinnitada aruanded ja uued tegevussuunad. Keskorganisatsioonide esindajaid kaheteistkümnest riigist tervitas Eesti välisminister Eva-Maria Liimets video vahendusel.

Pikemalt saab lugeda siit: https://uekn.ee/partnerluses-suudame-ellu-viia-ka-koige-ambitsioonikamad-plaanid/?fbclid=IwAR1n0198iI4_6Mczd58WXsWqHtH3GAGQ1i9aprsCaFzQ_atMay8RzPxwzYU