17. juuli 2024

Kuidas Hurt Kreutzwaldil külas käis

4. septembri kutsus Põlvas tegutsev J. Hurda nim. Põlva Rahvahariduse selts kokku oma liikmed ja sõbrad ning sõitis Võrru, et kõndida oma suurkuju ning tema sõbra ja toetaja F. R. Kreutzwaldi jälgedes.

Enne kui jõuti Kreutzwaldi koju, leidis aset kohtumine Võru linnapea Anti Allasega, kes rääkis veidi laiemalt Võru linna valitsemise eripäradest ning Võrust kui Kagu-Eesti teenusekeskuse arendamisest. Imetlust äratab omanäoline ning väga hästi kujundatud Võru linna keskväljak. Kes veel pole seda oma silmaga näinud, siis soovitame.

Seejärel alles said hurdalased suunduda tohtri- ja kirjanikuhärra koju Kreutzwaldi tänaval. Väga huvitav oli kuulata juhataja Aimi Hollo lugusid J. Hurda ja F. Kreutzwaldi koostööst, sõprusest ning nende kirjavahetusest. Muuseumis on tallel mitmeid originaale tollest ajastust ning ka nt rinnamärk esimesest Eesti laulupeost aastal 1869.

Kuna olime juba Lõuna- Eesti kultuuri ja administratiivkeskuses, siis ei saanud külastamata ka Võru Instituuti, mis tegeleb võru keele ja meele kogumise, õpetamise ning esitlemisega. Instituudi teadur Evar Saar andis ülevaate Võru- ning osaliselt ka Põlvamaa kohanimede päritolust. Projektijuht Tiia Allas tutvutas hurdalastele ka muid instituudi tegevusvaldkondi.

Võrumaa kultuuri ning ajaloo päeva lõpetasime Võrumaa Muuseumis. Tehti põhjalik ülevaade Võrumaa ajaloost ning eraldi tuli teemaks metsavendluse ajalugu.

J. Hurda selts tänab lahke vastuvõtu eest! Meil on ühine aja- ning kultuurilugu, mida mäletada ja hoida!

Visiidist osa saanu fotograaf
Liina Miks