Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Väliseesti”

Petseri eesti kool peab järgmisel aastal oma 100.aasta juubelit!

Praegu lingvistilise gümnaasiumi nime kandva õppeasutuse  sünnipäevaks peetakse 24. jaanuari 1919  ja suure juubelini on seega jäänud vähem kui aasta. Kuigi keskhariduse andmist alustati Petseris juba 1913. aastal, muudeti tolleaegne kõrgem algkool keskkooliks alles aastal 1918.

Vahepeal õppetöö koolis katkes ja  algas uuesti 24. jaanuaril 1919.
Pärast II maailmasõda eestikeelsed koolid Petseri rajoonis kaotati ja  eestlased said õpetust koolis eraldi osakonnas. Päris oma kooli said eestlased alles  1.jaanuarist 1957  ja see hakkas kandma ametlikku nime Petseri 2. Keskkool, kuid laiemalt tunti seda Petseri eesti koolina. Kuni  2004/2005. õppeaastani oli Venemaal ainus kool, kus kõiki õppeaineid õpetati  eesti keeles. 2005/2006. õppeaastast alates on kool vene õppekeelega, kuid eesti keele süvaõppega. 2009. aasta märtsis sai 11- klassilise kooli nimeks Petseri Lingvistiline Gümnaasium ning  käesoleval õppeaastal on siin üle 200 õpilase. Paljud kooli lõpetajad on läinud  haridusteed jätkama Eestisse.

Ülevaate koostas Sirje Madisson

Järelkaja Prahas toimunud EV100 sündmustest

Kuigi EV 100   juubeliaastal pühendatud  ürituste ettevalmitamisega alustati juba 2017 a  juunis (ruumide üürimised), jätkudes  kuni  14.-17.02.2018,  mil toimusid Eesti Päevad (EP) Praha Muusikaakadeemias (HAMU).

Esimesed  Eesti päevad Prahas  toimusid aga juba  2005 a mais ja seda koostöös Tšehhi- ja Eesti Vabariigi Teaduste Akadeemia ja EV Rahvusraamatukoguga. Kui esimestel EP avati kaks  näitust (prof  J Engelbrecht S. Lusmägi) ja tehti ajalooline ettekanne (prof H. Rebas),  siis seekordne eemärk oli mahukam ja eesmärk laiem – tugevdada ja luua uusi loomeinimeste kontakte, soodustada kultuurivahetust nii kodu- ja väliseesti kogukondade vahel.  Selleks  tuli kokku külalisi Eestist, EKSÜ tegevjuht Margit Reinkubjas, tutvustades  kodu- ja välis-eesti seltside koostöövõimalusi ning Londoni Eesti Seltsi esinaine Evelin Siilak, tutvustas oma seltsi ajalugu ning  tegevust.

(veel …)

Ülevaade toimeka Tveri eesti seltsi tegemistest 2016nda aasta näitel

Tveri Eesti Selts loodi 23.11.1998.aastal asutava koosoleku otsusega. 25. jaanuaril 1999.a. Tveri oblasti Administratsiooni Justiitsvalitsuse poolt selts registreeriti, registrinumber 681. Seltsi kuulub ametlikult 17 liiget.

Selts teeb aktiivset koostööd V.V. Andrejevi nimelise laste kunstikooliga, Kalinini rajooni Burashevo külavalitsusega, karjala ja soome seltsidega, oblastiraamatukoguga, organisatsioonidega Elu Kvaliteet ja Tveri Majavalitseja, Haljala Eesti Kultuuriseltsiga.

(veel …)