16. juuli 2024

Kroonlinna õigeusklike eestlaste lugu

Oma uues ajaloolis-etnograafilises uurimuses, mis ilmus aprillis 2023 Peterburi Vaimuliku Akadeemia rektori arhimandriit Grigori (Postnikov) poolt 1821. aastal asutatud teadusajakirjas Christian Reading, räägin õigeusu eestlaste kogukonnast Kroonlinnas.

Artiklis räägitakse kümnete minu uuritud eestikeelsete arhiiviallikate ja materjalide põhjal Eesti õigeusu Püha Risti kiriku ajaloost selles merelinnas.

Selle varem anglikaani kirikuna tegutsenud ja 1902. aastal Kroonlinna õigeusklike eestlaste elukeskuseks saanud templi ajalugu ulatub üle 200 aasta.

Ja detsembris 2022 möödus 120 aastat Risti Ülendamise kiriku pühitsemisest.

Siis, 1902. aastal, kohtusid pidulikul pühitsemisel korraga kolm inimest, keda nüüdseks ülistab Vene õigeusu kirik pühakutena.

1931. aastast mahajäetud olnud kirikuelu sai selles kirikus teise tuule 2017. aastal, kui siia asutati Vene õigeusu kiriku Peterburi piiskopkonna praostkond, mis sai Kroonlinna praostkonna ringkonna koosseisu. Uuring räägib ka templi praegusest aktiivsest taaselustamisest.

Allikas: Tambi S.A. Eesti õigeusu Püha Risti kirik Kroonlinnas: ajalugu ja kaasaeg // Kristlik lugemine. 2023. nr 2. S. 344-361.

https://scientific-journals-spbda.ru/f/2023-02-26.pdf