25. juuli 2024

38. rahvusvaheline soome-ugri tudengite konverents Turu linnas

 Täna, 17. mail 2023, tegin teadusliku ettekande rahvusvahelisel soome-ugri uuringute üliõpilaskonverentsil (IFUSCO). Üritus toimub 15. maist 19. maini Turu Ülikoolis (Fin. Turun yliopisto, Swedish Åbo universitet) Turus, Soome Vabariigis hübriidformaadis.

Konverentsil arutletakse traditsiooniliselt soome-ugri rahvaste keele, kultuuri ja identiteedi säilimise üle. Minu ettekanne teemal “Eestlased Klopitsis” kuulus rubriiki “Kulttuuri / Itämeren pohjoisranta” (“Läänemere põhjaranniku kultuur”).

Inglise keeles ja Zoomi kaudu tehtud videosõnum oli pühendatud diasporaa eestlaste ajaloole väikeses Klopitsi külas, kus 20. sajandi alguseks elas üsna suur kogukond. Sellele oli iseloomulik, et enamik siia elama asunud eestlastest olid usutunnistuselt õigeusklikud.

Juulis 1900 toimus Klopitsõs õigeusu vene-eesti koguduse pidulik avamine Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kirikus. Jumalateenistuse viisid läbi praost P. Kulbush, kaasteenijatena kohaliku vene praostkonna preestrid S. Tihhomirov, diakon K. Elba ja vastselt Eesti praostkonda ametisse nimetatud Peeter Saar. Üritusele kogunes umbes 800 eestlast. Kiriku tellistest hoone oli ette nähtud ainult kuni 400-500 inimesele.

Eesti asukad jätsid selle vene küla ajalukku ja kultuuri oma ereda jälje. Mõne minuti jooksul ettekande jaoks ette nähtud ajast rääkisin siin asuvast Klopitsa eesti õigeusu koolist ja eesti lapsi õpetanud õpetajatest. Peterburis Hariduse Seltsi kohalikust filiaalist, kes korraldades külas erinevaid sündmusi ja teatrietendusi.

Praeguseks on paljud Klopitsa eestlaste järeltulijad oma perekonnanimed säilitanud. Nende hulgas Oinas, Orava, Kurgi, Wilson jt.

Näitasin publikule ka värviliste 🇪🇪 eestikeelsete illustratsioonide ja pealdistega slaide, mis annavad edasi eredaid lehekülgi Klopitski eestlaste elust.
Ettekanne leidis konverentsil osalejatelt elavat vastukaja, esitati täpsustavaid küsimusi.

Ettekande kokkuvõtteid saab lugeda spetsiaalselt konverentsi alguseks välja antud kollektsioonist, mis on postitatud ürituse ametlikule veebisaidile.  Minu uurimus leheküljel 55

https://ifusco2023.info/Abstraktikirja.pdf


Mõned päevad tagasi külastasin seda Klopitsõ küla.

Käisin ringi väikese tiigi ääres asuva Vene-Eesti Peetri ja Pauluse kiriku maalilisi varemeid pidi ja otsisin asjatult kohalikul kalmistul õigeusu eesti preestri Peeter Saare hauda.

Jalutasin ka endise Klopitsõ pargi juures, kus jälgisin ka tervet pilve karjuvaid kajakaid nende arvukate pesade kohal ulgumas…

Sergei Tambi