Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Mälestusteraamat “Põlva eile”

Raamatu “Põlva eile” esitlus toimus 27. juunil 2017 Põlva Keskraamatukogus. Raamat on jätkuks fotoalbumile “Põlva eile ja täna” (esmatrükk 2008). Raamatusse on Sirje Vill koondanud põlvalaste mälestused läbi aegade. (veel …)

Tallinna Võru Seltsi suvised tegemised

Tallinna Võru Seltsi liikmete sellesuvistest tegemistest tasub ära märkida kolm tähtsamat:
• Pärimustantsufestival Võrus 6.–9. juulil
• EKSÜ Suvekool Toilas 4.–5. augustil
• Kaika Suveülikool Kornetis 11.–13. augustil (veel …)

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna laureaadid selgunud

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts andis 23. juulil 2017 Põlva Maarja kirikus üle 26. Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad. Auhinna pälvisid Põlva kodu-uurija Asta Pintsaar ja kirjanik ning setu kultuuri edendaja Ilmar Vananurm. (veel …)

Kohtumisi välis-eesti laululastega

30. juuni – 2. juuli toimus XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään”. Laulupeol sai välis-eesti laululaste ja nende õpetajatega kokku Iivi Zajedova, EKSÜ juhatuse liige.

 

Juuli- ja augustikuu on enamuses täis üritusi, koosolemisi, suvekoole ja teisi sündmusi. Kui tuua välja kõige suurem pidu, siis oli selleks XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“. (veel …)

Mõtteid suvekoolis toimunust

Lühiülevaate EKSÜ esimeses suvekoolis toimunust annab suvekooli moderaator, EKSÜ juhatuse liige ja Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja Iivi  Zajedova.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kahepäevane suvekool “Heas seltskonnas” toimus esmakordselt 4.-5. augustil 2017 Toilas ja nagu teada kasvas see välja iga-aastastest mõttetalgutest, millega tehti algust juba 2006 a. (veel …)

In memoriam – Helmut Piirimäe

Lahkunud on vankumatu keelekaitsja Helmut Piirimäe (8.IX 1930–21.VIII 2017)

Helmut Piirimäe sündis 8. septembril 1930. aastal Viljandimaal Uue-Põltsamaa vallas. Ta lõpetas Tartu ülikooli ajaloo erialal 1955. aastal ja 1977 valiti üldajaloo professoriks, kellena töötas kuni emeriteerumiseni 1996. aastal. (veel …)