Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Sünnipäevanädalal Rakke muuseumis

Jaanuari kuu keskel pidas Rakke muuseum oma sünnipäevanädalat.

1959. aastast alates alustas Rakke vallas sündinud tuntud koduloouurija, tollane Rakke Keskkooli õpetaja Helmut Joonuks Rakkesse koolimuuseumi rajamist. 29. detsembril 2000 – taasavati muuseum Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseumina. Alustades muuseumiruumide ja museaalide korrastamisest Rakke Gümnaasiumi õpilaskodus, on muuseumis tänaseni toimetamas seltsi juhatuse liige Antti Ilomets. (veel …)

Johannes Aaviku 135. sünniaastapäevale pühendet konverents „Keeleuuendus ja kirjastamine“

4.-5. detsembril 2015 toimus Kuressaare Linnateatris Johannes Aaviku 135. sünniaastapäevale pühendet konverents „Keeleuuendus ja kirjastamine“

Konverentsi põhiteema ajendus tõigast, et sajand tagasi avardas Aavik keeleuuenduse levikuvõimalusi mitme kirjastamisalgatusega: 1914–1916 ajakiri „Keeleline Kuukiri“, 1914–1917 kirjastus „Reform“, 1914–1928 „Hirmu ja õuduse jutud“ (24 numbrit), 1914–1928 „Keelelise Uuenduse Kirjastik“ (60 numbrit), 1917–1933 kirjastus „Istandik“.

Kokkuvõtet konverentsil räägitust saab näha siin.

2016 a – seltsid ja noored

2016 a suunab Eesti Kultuuriseltside Ühendus tähelepanu ühele elujõulise seltsi tunnusele – noorte arvu ja noortetöö osakaalu suurusele seltsides.

Kultuuriseltside töös on noortetöö eriti oluline – on see ju peamiseks garantiiks, et meie rahva kultuur jääb püsima ja vaimsus kasvab.

Noortetöö väärtustamiseks oleme järgnevaks aastaks planeerinud järgmised tegevused:

  • 2016 a mõttetalgute teema on “Selts ja noored”, ning me kutsume sinna esinema erinevate noortega tegutsevate ühenduste esindajaid (skaudid, noortekeskused, jne)
  • tunnustame oma liikmesseltse, kes on oma tegevusse kaasanud noori
  • viime läbi ühise keele- ja kultuuripäevad kodu- jai väliseestlaste noortele

Sellise tegevusega valmistame liikmesseltse omaltpoolt ette Kultuuriminiseeriumi poolt 2017 aastaks väljakuulutatud laste- ja noortekultuuri aasta tegevuste planeerimiseks.

E-raamatukogu

Eesti Kultuuriseltside Ühendusel on kavas luua kodulehele E-raamatukogu.

Esimeste hulgas jõuavad ekraani vahendusel huvilisteni viimasel perioodil ilmunud väljaanded, mis on juba elektrooniliselt kättesaadavad (näiteks pdf failina). Tulevikus on plaan digiteerida ka varemilmunud teosed.

„Kodukoha kultuurilugu ja seltsid” Raplas

EKSÜ korraldab koostöös Eesti Ajaloo Arhiivi ja Eesti Rahva Muuseumiga 27. oktoobril 2015 kell 15-17 III õppepäeva teemal „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid”.

Õppepäev toimub Rapla Riigimaja II korruse saalis (ruum nr 209) (veel …)

IV raamatulaat on toimunud!

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse traditsiooniline raamatulaat ja ühtlasi hõimupäev said laupäeval, 17. oktoobril väärikalt  läbi viidud ja tähistatud.

Oma trükiseid olid tulnud raamatulaadale müüma-näitama seltsid üle terve Eesti ning mõned trükised olid jõudnud kohale isegi piiri tagant. (veel …)