Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Eesti keel”

Eesti keele aasta

Tänavuse aasta on Haridus- ja Teadusministeerium kuulutanud eesti keele aastaks, sest sajand tagasi sai me emakeel riigikeeleks ja kõrghariduse keeleks. Eesti Kultuuriseltside Ühendus alustab selle tähistamiseks igakuist eesti keele rubriiki. Toimetajaks Johannes Aaviku Selts. Vaagime eesti keele rolli tänases üleilmastuvas maailmas,  meie emakeele rikkusi ja arutleme keelekasutuse üle.

Siinkohal avalugu.

(veel …)