Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Järelkaja”

Rakke Valla Hariduse Selts tähistab aastapäeva

24. septembril tähistab Rakke Valla Hariduse Selts oma tegevuse taastamise 20. aastapäeva.

Rakke VHS on oma aastatelt juba väga väärikas, eelkäija Rakke Rahvahariduseseltsi asutamisest on tänaseks möödunud juba 102 aastat.

Eesti Kultuuriseltside Ühendus tänab Rakke Valla Hariduse Seltsi ulatusliku töö eest seltsi tegevuse taastamise järgsetel aastatel 1996 – 2016 rahva harimisel harrastustegevuse, muuseumi- ja kirjastustegevuse kaudu ning tunnustab ja tänab seltsi pikaajalist esimeest Aime Kinnepit tema järjekindla ja aktiivse seltsitegevuse korraldamise eest!

Eesti rahvamuusikast ja seltsielust välismaal

9. septembril esines Eesti Kirjandus-muuseumis eesti rahvamuusikast ja väliseestlaste seltsielust endine Indianapolise Eesti Seltsi president ja Indiana Ülikooli emeriitprofessor Ain Haas.

Tutvustades eesti rahvamuusikat välismaal mängis Ain Haas kuulajatele väikekannelt, hiiu kannelt ning torupilli.

Indianapolis tegeldaksegi palju pillimuusikaga. Põhjus on selles, et kuna seal on vähe eestlasi, siis koorimuusikaga ja rahvatantsuga ei saa tegeleda, küll aga pillimuusikaga.

Ain Haas mängib ise väikekannelt, suurt kannelt ehk rahvakannelt, hiiu kannelt ja torupilli. Torupillimängijaid on välismaal vähe, ainult mõned.

Ain Haas tutvustas ka kannelde valmistamist ja neil mängimise õpetamist. (veel …)

Seminar „Kultuuriseltsid ja EV 100″

9. septembril 2016 toimunud seminaril olid käsitletavateks teemadeks üleilmne Eesti veeb “Minu Inimesed” ja eesti kultuuritegelaste mälupanga koostamine. Ettekandjateks olid Rain Ots ja Kärt Summatavet. (veel …)

Uus regilaulik nägi ilmavalgust

Regilaulik “Laula, laula, suukene, liigu linnukeelekene” toob lugejate ette regilaule Rakke ümbrusest: Koeru ja Simuna kihelkondadest.

Loodetavasti jõuavad kogumikus avaldatud regilaulud taas ettekandmisele. Kui rahvas kaasa mõtleb ja kaasa laulab, saab teoks regilaulude elule ärkamine ja nende edasiandmine järgnevatele põlvkondadele. (veel …)

Aiasõprade klubi reisisihiks oli Roellke Orhideekeskus

Kui 5 aastat tagasi Kunderi seltsi aiasõprade klubi asutatud sai, ei osanud keegi uneski näha, et selliseid reise, nagu toimus 2016. aasta suvel, ette võtma hakkame.

Aga miski pole võimatu, kui on olemas hea seltskond ja usaldusväärne ning erudeeritud reisikorraldaja. Kui lühidalt meie aiareisi sisu kokku võtta, siis programm, mille koondnimetuseks „ Lilleilu Soomes, Rootsis, Taanis ja Saksamaal“, oli järgmine: (veel …)

ERM-i sõbrad Kreekas

ERMi sõprade suvelõpu kultuurireis viis seekord Kreekasse.

Seitsme päikeselise päeva jooksul nägime silmale petlikult tillukesena tunduvat Egeuse ja Joonia merd ühendavat Korintose kanalit, 4. sajandist eKr pärit, kuid siiani oma imelise akustika säilitanud 14 000 pealtvaatajat mahutavat Epidaurose teatrit ning müstilist Mükeenet, mille ehitamisega kreeklaste endi arvates said hakkama ainult kükloobid ning kus Homerose-usku Heinrich Schliemann leidis kaevetööde käigus Agamemnoni kuldse maski ( no eksis väheke dateeringuga, aga andis inimkonnale kauni eseme imetlemiseks). (veel …)

Puue ei sega pillimängu

Tartu Rahvakultuuri Keskseltsi all tegutseb juba aastaid puuetega inimeste ansambel Allikabänd. Ansambel ühendab endas erineva puudega noori inimesi vanuses 27-33 aastat, ansambli eestvedaja ja tugiisik on vabatahtlik Assar Järvekülg. Assar on ka puuetega inimeste pillilaagri eestvedaja. (veel …)

Tallinna Võru Selts käis suvel ülikoolis

Kaika suveülikool korraldati sel suvel juba 28. korda, seekord saadi kokku Misso vallas Tsiistres. Suveülikool tutvustab Võrumaa eri piirkondi, räägitakse paikonna kohanimedest, vaatamisväärsustest, võru keele ja võrukeste ühtehoidmisest jne.   (veel …)

Traksi teatrirahva tegus suvi

Foto: Baltimaade harrastuteatreid ühendav festivali “Balti ramp” parimad

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsis tegutseb väga aktiivne teatrirahvas. Liikmesselts Vilde Teater, kes on Eestis juba väga tuntud seab järjest suuremaid ja kaugemaid sihte ning TRAKS-i huumoriklubi “Kihva” naerutab rahvast üha uute lugudega. (veel …)

Jakob Hurda rahvuskultuuripreemiad Rein Veidemannile ja Andres Määrile

Foto: Jakob Hurda kultuuripreemia võtab vastu  ajakirjanik ja luuletaja
REIN VEIDEMANN. (Foto autor Asta Tagel)

25. korda anti juuli lõpus üle Jakob Hurda rahvus-kultuuriauhinnad.

Traditsiooniliselt saavad parematest parimad kaks preemiat, millest üks jääb alati kodumaakonda ning teise preemia viib kaasa keegi vabariigi pärimuskultuurikandjatest. (veel …)